Monday, November 7, 2011

ผญากล่าวทักทายและอวยพร

กล่าวเมื่อได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในงานต่าง ๆ เช่นงานทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ฯลฯ

……………………..

1. งานทำบุญผ้าป่า

…………………….

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง

สำบายดี สู่คน ที่มางานในวันนี้

ผลามีได้พ้อหน่า วาสนาหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง มาตีฆ้องฮ่วมบุญ

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ดูแลเอาใจใส่

แนวใดแซบหาให่ ใจหมู่เจัาจั่งแม่นดี

คันมีใจให่กันแล้ว แจ่วเกลือกะอร่อย

แม่นว่ามีลาภก้อย ซังแล้วบ่อยากเหลียว

ข่อยสิเทียวหาหมู่เจ้า เอาซองผ่าป่ามานำ

มาทำบุญนำกัน ผูกพันเป็นพี่น้อง

มาเป็นทองผืนแหน่น แผ่นเดียวกันหมั่นแก่น

มาเป็นแฟนฮ่วมบ้าน เฮือนซานต้อดเข่าฮ่วมกัน

โจ๊ะบทบั้น ทักทายกันท่อนี้ก่อน

ขออวยพรส่งท้าย ให่หมู่เจ้าจงอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน สรรพสิ่งอันใด

โพยภัยหาย อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง เงินทองให่ลุหลั่ง

สุขสมสมหวังสู่ด้าน ผลทานเจ้าให่ซ่อยซู

ให่ผู้ฮูบฮ่างฮ้าย สวยหร่อละออตา

ผู้ชราสูงอายุ เป็นบ่าวสาวใสซิ่ง

แข้งขาแข่นอิ้งติ้ง เคาะหม่องใด๋กะดังติงติง

หม่องใด๋ยานต้วบต้วย ให่เต็มตั้งดั่งบ่าวสาว

ให่เจ้ามีเป็นได้ สมใจเจ้าสู่อย่าง

ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง

ซุมบ่าวสาวใสซิ่ง ได้แฟนจริงสวยหร่อ

ซุมพ่อแม่พี่น้อง มีแฟนแล้วให่หมั่นยืน

นอนหลับนั้น ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้ โชคพันล้านเป็นเศรษฐี สู่คนเด้อ

………………………..

2. งานวันขึ้นปีใหม่

……………………..

สำบายดีทุกท่าน ที่มางานวันปีใหม่

วันที่ไทยทุกท่าน หวังไว้สิเปลี่ยนแปลง

ให่เจ้าแข็งแฮงหลายขึ่น อายุยืนยาวยิ่ง

สิ่งบ่ดีปล่อยถิ่ม สิ่งชั่วฮ้ายปล่อยวาง

ถางทางไปสู่หม่อง มีเงินทองกองใหญ่

ได้เงินมาซ่อยซื้อ สิ่งของใช้สู่อัน

ไปสู่ฝันที่หมายไว้ ได้มีเป็นสรรพสิ่ง

สิเป็นจริงได้บ่ได้ ปีใหม่เริ่มคู่สู่อัน

จบบทบั้น ทักทายกันท่อนี้ก่อน

ขออวยส่งท้าย อวยพรให่เจ้าอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน สรรพสิ่งอันใด

โพยภัยหาย อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง เงินทองให่ลุหลั่ง

สุขสมหวังสู่ด้าน การงานเจ้าให่ฮูงเฮือง

ทั้งการเมืองการมุ้ง ม่วนมันบ่มีเมือย

มิดมับม้อย เมิดสิ้นอย่าสิมี

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า เอาบ่เอากะตามซ่าง

ทางชีวิตปีใหม่นี้ มีสุขล้นตลอดปี

ผู้ใดมีแฟนแล้ว ให่หมั่นยืนยาวยิ่ง

บ่าวสาวสวยใสซิ่ง ได้แฟนซ้อนดั่งใจ

ผู้ใดฮูปฮ่างฮ้าย ให่สวยหร่อละออตา

ผู้ชราสูงอายุ เป็นบ่าวสาวใสซิ่ง

แข้งขาแข่นอิ้งติ้ง เคาะบ่อนใดกะดังติงติง

บ่อนใด๋ยานต้วบต้วย ให่เต็มตั้งดั่งบาวสาว

มักสาวลาวกะให่ ได้สาวไทยคือเก่า

ตื่นมื้อเช้า ตะเว็นขึ่นสู่วัน

นอนหลับนั้น ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้ โชคพันล้านเป็นเศรษฐี สู่คนเด้อ สาธุ

…………………….

3. งานเลี้ยงรับส่ง

……………………

สำบายดีทุกท่าน ที่มางานเลี้ยงรับส่ง

ใจประสงค์อยากพบพ้อ ผู้เพิ่นย้ายไปจากเฮา

อยากได้ฟังคำเว้า จากใจก่อนสิจาก

กับอยากฝากสิ่งของให่ เพื่อกันไว้บ่ให่ลืม

ที่เคยยืมเงินใช้ ลืมมันสาเด้อท่าน

ทานให่หมู่พวกบ้าง ไปทางหน่าสิฮูงเฮือง

ที่เคยเคืองขัดข้อง หมองใจกันให่ถิ่มปล่อย

เรื่องวุ่นวายใหญ่น้อย ให่ไลถิ่มก่อนสิไป

ดีใจหมู่ได้ย้าย สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

นับมื้อห่างจากกันแล้ว ได้พบพ้อต่อมื้อฝัน

คันหมู่ไปทางหน่า หากินบ่กุ้มปาก

ทุกข์ยากหลายลื่นล้น ทนบ่ได้ให่บอกกัน

เฮาสิผันรถอีแต็ก รถอีแต๋นไปแหนแห่

แก่หมู่มาอยู่พี้ ดีฮ้ายกะดังเดิม

ขออวยพรเสริมให้ หมู่ไปดีมีสุขยิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ตำแหน่งงานดีขึ่น เงินทองบ่อึ้ดอยาก

ความลำบากอย่าพบพ้อ โพยภัยฮ้ายให่ห่างไกล

สุขสำบายปานได้ขึ้น เมืองสวรรค์เด้อเสี่ยว

สมใจเคียวสู่ด้าน เงินงานพร้อมคู่สู่อัน เสี่ยวเอย

………………..

4. งานแต่งงาน

………………..

ข่าขอนบนอบไหว่ ประธานใหญ่ในงาน

สุขสำราญสู่คน ที่สนใจมางานนี้

วันที่มีงานเลี้ยง สังสรรค์วันงานแต่ง

น้องคำแพงฮักกันมั่น พัวพันไว้ด้วยฮักหลาย

ขอแสดงความดีใจด้วย เจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวหร่อ

เหมาะสมกันกะด้อ ซ่างหาพ้อกะซ่างเป็น

ข่อยอยากเห็นหมู่เจ้า มีลูกหลานหลานเหลนหล่อน

ข่อยออนซอนล่วงหน่า ว่าลูกเจ้าต้องหร่อสวย

จึงขออวยพรให่ ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

ตามที่หวังวาดไว้ สมใจเจ้าใฝ่ฝัน

มีลูกหลานไวฟ้าว เป็นบ่าวสาวเจ้าได้เพิง

ไทยบ้านได้ยอย่อง มวลพี่น้องได้เพิงพา

ให่เจ้ามีอายุมั่น ขวัญยืนยาวยิ่ง

สิ่งใดดีใหลั่งเข่า สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

เป็นเศรษฐีพันล้าน การงานให่ลุหลั่ง

ย่างไปใสไทยบ้านหุ่ม แห่แหนเจ้าด้วยฮักแพง

ความแข็งแฮงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน

ผิวนวนเนียนปานยังน้อย มีข่อยข่าซอยแฮง

ฮักแพงฮอดมื้อเถ่า ดูแลกันฮอดมื้อแก่

เป็นแม่ตู้พ่อตู้ ชูไม้เท้าซอยเดิน พุ้นหละเด้อ

……………………….

5. งานพบปะสังสรรค์ตุ้มโฮม

………………………

สำบายดีทุกท่าน ที่เคารพรักฮักแพง

มาพาแลงตุ้มโฮม คุยกันกินข้าว

เจ้ามีปลามีเหล้า ข่อยมีผักกะเดาปิ้งไข่

เจ้ามีอบไก่บักผู้โจ้น ข่อยมีผักกะโดนจ้ำแจ่วบอง

มีของกินกองโจ้โก้ แบ่งกันกินคุยกันม่วน

อิ่มแล้วชวนกันออกดิ้น ใส่เพลงเด้งให่ม่วนมัน

คันมีใจให่กันแล้ว เหยียบตีนกันกะบ่ว่า

เตะก้นนำกะบ่เว้า ข่อยฮักเจ้าอย่างเดียว

หาผูกเสี่ยวเอาไว้ อายุใกล้เคียงกันเด้อละท่าน

คันผูกเสี่ยวกับพ่อเถ่า ซุมหมู่เจ้าอย่ากระทำ

ให่มียำเกรงไว้ ควรบ่ควรให่คึดก่อน

ขออวยพรส่งท้าย ให่พี่น้องคู่สู่คน

ความทุกข์จนอย่ามาใกล้ โพยภัยให่หนีห่าง

ผู้ที่เป็นหม้ายฮ้าง หาแฟนได้ป่านแต่งเอา

ผู้ใดมีแฟนเถ่า ให่แข็งแรงแฮงบ่หล่า

วาสนาหลายได้ช้างเถ่า ขายงาได้ค่าแพง

สาวคำแพงน้องชายหล่า ให่หาแฟนได้สวยหร่อ

ซุมพ่อแม่พี่น้อง มีแฟนแล้วให่หมั่นยืน

นอนหลับนั้น ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้ เงินคำแก้วหลั่งโฮม…เด้อ

…………………………………………………

6. งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม

………………………………………………….

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง

สำบายดี สู่คน ที่มาอบรมเทือนี้

ผลามีได้พ้อหน่า วาสนาหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง มาตีฆ้องฮ่วมบุญ

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ดูแลเอาใจใส่

แนวใดแซบหาให่ ใจหมู่เจัาจั่งแม่นดี

คันมีใจให่กันแล้ว แจ่วเกลือกะอร่อย

แม่นว่ามีลาภก้อย ซังแล้วบ่อยากเหลียว

ข่อยสิเทียวหาหมู่เจ้า คันส่งข่าวไปเถิง

แม่นสิเหิงปานใด ใจผูกพันเป็นพี่น้อง

สิมาเป็นทองผืนแหน่น แผ่นเดียวกันหมั่นแก่น

มาเป็นแฟนฮ่วมบ้าน เฮือนซานต้อดเข่าฮ่วมกัน

โจ๊ะบทบั้น ทักทายกันท่อนี้ก่อน

ขออวยพรส่งท้าย ให่หมู่เจ้าจงอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน สรรพสิ่งอันใด

โพยภัยหาย อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง เงินทองให่ลุหลั่ง

สุขสมสมหวังสู่ด้าน เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

คันผู้ใดฮูบฮ่างฮ้าย ให่สวยหร่อลออตา

ผู้ชราสูงอายุ เป็นบ่าวสาวใสซิ่ง

แขนขาแน่นอิ้งติ้ง เคาะหม่องใด๋กะดังติงติง

หม่องใด๋ยานต้วบต้วย ให่เต็มตั้งดั่งบ่าวสาว

ซุมบ่าวสาวส่ำน้อยให้สวยงามเลิศหร่อ

ขอเงินพ่อแม่ได้คู่มื้อ ไปโรงเรียนให่ครูฮักแพง

ให้แข็งแรงเก่งพร้อม เป็นคนดีพ่อแม่ได้เพิง

เถิงพระธรรมทุกถ่วนหน้า ปัญญากว้างเลี่ยนไหล

สอบเทือใดกะให่ได้ สมตั้งใจได้แต่สี่

เป็นเศรษฐีทุกถ่วนหน้า พาพี่น้องให่ฮ่างมี

ขอให้วัดแห่งนี้ จงเป็นที่สุขสงบ

ดลให่เฮาได้มาพบ พ้อกันอีกเทือหน้า

ครูอาจารย์ให้ยืนหมั่น ฮักแพงกันบ่เป็นอื่น

อายุยืนฮอดร้อย ห้าสิบปีได้คู่สู่คน

ความทุกข์จนอย่ามาใกล้ อันตรายอย่ามาผ่า

สุขสำบายทุกถ่วนหน้า รวยล้นคู่สู่คน….เด้อพี่น้อง

กระจกเงาที่ควรระวัง.. เวลาคุณเข้าห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องลองเสื้อผ้า

เวลา คุณเข้าห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องลองเสื้อผ้า หรือห้องพักในโรงแรมคุณจะรู้ได้ยังไงว่ากระจกนั้นน่ะ เป็นกระจกเงา หรือเป็นกระจก 2 หน้า ตำรวจหญิงที่สหรัฐอเมริกาคนนึงแนะนำว่า เวลาคุณเข้าห้องส้วม ห้องน้ำ ห้องแต่งตัวห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือห้องพักในโรงแรม ฯลฯ มีวิธีสังเกตว่ากระจกที่ติดอยู่บนผนังนั้นน่ะเป็นกระจกเงาธรรมดาจริง ๆ หรือเป็นกระจก 2หน้า (แบบที่ข้างนอกมองเห็นเรา แต่เรามองไม่เห็นข้างนอกนั่นแหละ) เพราะมีคนบางพวกติดตั้งกระจก 2 หน้าแบบนี้ตามห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิง ซึ่งจะดูยากว่ากระจกที่ติดอยู่บนผนังน่ะเป็นกระจกแบบไหน
วิธีสังเกตง่าย ๆ ก็คือให้ใช้ปลายนิ้วจิ้มไปที่ผิวกระจกเงานั้น
ถ้าปลายนิ้วแตะติดกับเงานิ้วในกระจกแบบข้างล่างนี้ละก็ ผิดปกติ พึงระวังว่า นั่นเป็นกระจก 2 หน้า
(คนข้างนอกมองเห็นเรา แต่เรามองไม่เห็นคนข้างนอกน่ะ)
กระจก 2 หน้า แตะติด ผิดปกติ

2images.jpg

แต่ถ้ามี ช่องว่าง ระหว่างปลายนิ้วและเงานิ้วในกระจก อย่างภาพข้างล่างนี้ แสดงว่าเป็นกระจกเงาธรรมดา พอวางใจได้
images.jpg
กระจกเงาธรรมดา มีช่องว่าง พอวางใจได้
ฉะนั้น ทุกครั้งที่ใช้ปลายนิ้วเช็คกระจกพวกนี้ พึงจำไว้ว่า แตะติด ผิดปกติ
ขอบคุณครับ ได้ความรู้ส่งไปให้พรรคพวกและหลาน ๆ ที่เป็นผู้หญิง

คำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน

เป็นคำกล่าวรายงานพร้อมคำกล่าวเปิดงาน ที่พี่น้องสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสมครับ…………………….
คำกล่าวรายงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ
………………………….
นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงยิ่ง เรียนคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวตื่นสาย เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ อำเภอบึงจรเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ขอนำเรียนชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ต่อพระคุณเจ้าและคณะกรรมการให้ได้รับทราบพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้
1. ด้านบุคลากร โรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนที่ชอบพานักเรียนเข้าวัดทำบุญถือศีลภาวนาเป็นประจำเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้จัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นในโรงเรียน
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานกับพระสงฆ์ที่วัดในชุมชน ได้พระสงฆ์มาช่วยสอนวิชาศีลธรรมแก่นักเรียน
4. ด้านกายภาพ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลัก 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดังต่อไปนี้
 1. มีป้ายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ ทำแล้ว
 2. มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ทำแล้ว โรงเรียน ได้จัดสร้างหอพระเด่นเป็นสง่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ให้คณะครูนักเรียนและ ชาวพุทธที่ผ่านเข้าออกได้ยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
 3. มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ทำแล้วครบทุกห้อง นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ได้กราบอย่างถูกต้องทุกเช้า เย็น ทุกวัน
 4. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดไว้ในที่ต่าง ๆ ทำแล้ว
 5. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ทำทุกวัน
 6. มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม ทำเสร็จแล้ว
 7. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ข้อนี้ทำอย่างสม่ำเสมอ
 8. บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้าบ่าย ทั้งครูและนักเรียนข้อนี้ทำทุกวัน
 9. บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อนี้ทำทุกวันสำคัญ
10. ครูพานักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำทุกสัปดาห์ เช่นการเยี่ยมบ้าน การทำสะอาดถนนในขุมขนและวัด ไปช่วยงานรับบริจาคโลหิตของสภากาชาด เป็นต้น
11. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัด เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อนี้ทำเป็นประจำ และทำได้มากกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
12. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมปีละ 1 ครั้ง ข้อนี้ทำทุกปี โดยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดสวนโมกข์ วัดหนองปลาหมอและวัดหนองปลาไหล
13. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรักษาศีล 5 ข้อนี้ทำได้ไม่ครบทุกคน แต่ส่วนมากทำได้
14. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ข้อนี้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
15. ก่อนรับประทานอาหารนักเรียนทุกคนจะพิจารณาอาหารและการ รับประทานอาหารว่า ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ทำทุกครั้ง
16. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนประหยัด อดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ ทำแล้ว นักเรียนฝากเงินกับครูโดยทำบัญชีฝากเงินไว้เป็นหลักฐาน และครูนำฝากธนาคาร โดยมีสมุดคู่ฝากของธนาคารทุกคน
17. ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ทำแล้วเป็นประจำ ได้ความรู้ เกียรตยศชื่อเสียงได้เกียรติบัตรและเหรียญทอง
18. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนใส่เสื้อสีขาว ทำแล้วทุกวันพระ นักเรียนส่วนใหญ่ใส่ชุดขาว
19. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์ ข้อนี้ก็ทำได้ไม่ครบทุกคน แต่ส่วนใหญ่ทำได้
20. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารมังสะวิรัตน์ในมื้อกลางวัน ทำแล้ว แต่เนื่องจากอาหารมังสะวิรัตน์ราคาแพงจึงทำได้เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน
21. ในวันพระ ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคน สวดมนต์แปล ทำแล้ว ทุกคนตื่นเต้นดีใจมากที่รู้ความหมายของบทสวดมนต์
22. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ข้อนี้ทำเป็นประจำต่อเนื่องหลายสิบปีแล้ว
23. ผู้บริหาร ครู ไม่ดุด่านักเรียน ทำมานานแล้ว เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้นมาก
24. ผู้บริหาร ครู บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนการประชุม ข้อนี้ทำทุกครั้งจนเป็นประเพณี
25. ผู้บริหาร ครู ชื่นชมคุณความดีนักเรียนหน้าเสาธงทุกวัน ข้อนี้ทำมานานแล้ว เพราะกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำความดีต่อ ๆ ไป
26. ในชั่วโมงโฮมรูมมีการสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี
ข้อนี้ทำแล้ว เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
27. ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี ข้อนี้ทำมานานแล้ว เพราะกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้สำรวจตัวเอง ได้รู้จักตัวเอง
ว่าเป็นคนอย่างไร ในแต่ละวันได้ทำความดีอะไรไว้บ้าง
28. ผู้บริหาร ครู นักเรียนสอบได้นักธรรมตรีเป็นอย่างน้อย ทำแล้วแต่ยังไม่ได้ครบทุกคน
29. มีพระมาสอนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ เพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้พบพระสงฆ์ ได้ทำบุญ และได้เรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์โดยตรง
5. ด้านผู้เรียน โรงเรียนได้ดูแลเอาใจใส่ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพุทธศาสนา
6. ด้านชุมชน โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานและร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ทำให้ได้รับความร่วมมือทุกด้าน มีผ้าป่าช่วยโรงเรียนทุกปี
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามวัตถุประสงค์ ครบทั้ง 6 ด้าน ดังรายละเอียดที่ได้กราบเรียนรายงานให้ทราบแล้วตามลำดับ
กราบนมัสการและสวัสดีค่ะ
………………………………………………………………….
1. การจัดอบรมโครงการมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ
………………………………………………………………
เรียน ท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง
กระผม นายกฤษดา ไตรยขันธ์ ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ขอกล่าวรายงานโครงการ ค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ (Wonderland of English Camp) ต่อท่านประธานฯ ดังนี้
โครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ (Wonderland of English Camp) จัดขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1. เพื่ออบรมนักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนตามปกติ
2. เพื่อให้นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ เพื่อจัดทำโครงการนี้ จำนวน 10,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายกฤษดา ไตรยขันธ์ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้เสนอโครงการ
2. นายปิยะพงษ์ พลเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้เห็นชอบโครงการ
3. นายเรืองศิลป์ ศรีจำพลัง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้อนุมัติโครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเจริญศิลป์ จำนวน 60 คนได้รับความรู้และประสบการณ์ ในใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่ง ขึ้น
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โอกาสนี้ กระผม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดการอบรมนักเรียน โครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ (Wonderland of English Camp) ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอเจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2552 ต่อไป …….. ขอเรียนเชิญครับ
…………………………………………………………………………………….
 1. 2. คำกล่าวรายงานการจัดงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
…………………………………………………………………………..
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันนางเพ็ญศิลป์ ไชยวงศ์คต ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้ประสานงานศูนย์ ERIC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงาน ให้เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ประจำปีการศึกษา 2550
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่

เป้าหมาย

ก. ด้านปริมาณ
1. จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ จำนวน 1 ครั้ง
2. นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ จำนวน 10 วัน
3. นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 20 คน
ข. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
2. นักเรียน เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
3. นักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ มีความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ระยะเวลาในการเข้าค่าย วันที่ 1 – 10 เมษายน 2551

งบประมาณ ทางศูนย์ฯได้รับงบประมาณจากเขตการศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 11,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นัก เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
โอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp ของศูนย์ ERIC ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2550 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญคะ
…………………………………………………………………..
3. คำกล่าวรายงานการจัดงานโครงการค่ายคุณธรรม
……………………………………………………………….
เรียน ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายเสาร์ วงศ์กระจ่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองทุ่งมนสมานมิตร ขอกล่าวรายงานการจัดงานโครงการค่ายคุณธรรม ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง เพื่อดูแลนักเรียน ที่วัดเจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

ก. ด้านปริมาณ
1. พระ ครูและนักเรียนศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ จำนวน 260 คน
2. พระ ครูและนักเรียนศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จำนวน 2 วัน 1 คืน
ข. ด้านคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

ระยะเวลาในการเข้าค่าย วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

งบประมาณ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 40,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดโครงการค่ายคุณธรรมของศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนอนุบาล เจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
…………………………………………………
4. คำกล่าวรายงานพิธีมอบบ้านโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
…………………………………………..…………….
เรียน ท่านนายกศอ.บจ.สกลนคร ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายทองแดง ทองแม่ยาย ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ขอกล่าวรายงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ต่อท่านนายกศอ.บจ.สกลนคร ดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง
 2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
เป้าหมาย
 1. สร้างบ้านให้พี่น้องประชาชนผู้ยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง ตำบลละ 3 หลัง
 2. ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
งบประมาณ
งบประมาณ
รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุน หลังละ 400,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. พี่น้องประชาชนผู้ยากจนไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเองได้รับการช่วยเหลือให้มีบ้านอยู่ ตำบลละ 3 ครัวเรือน
 2. รัฐบาลได้สร้างบ้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจนไม่มีบ้านอยู่เป็น ของตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ ชนมายุครบ 84 พรรษา
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงานพิธีมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
…………………………………………………
คำกล่าวเปิดงานพิธีมอบบ้านโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
…………………………………………..…………….
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ท่านผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจน และไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
ขอบคุณผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และชาวบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่สละเวลามาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยและมีความสุขมาก ๆ และขอให้โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ กล่าวคือรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้เข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้มีความสุข และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ณ บัดนี้
……………………………………………………………..
5. คำกล่าวรายงานวันเด็กแห่งชาติ
ของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอประจำปีการศึกษา2554
………………………………………………………….
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายทองดี ทองเต็มตู้ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ขอกล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2554 ต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2554
 2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
เป้าหมาย
 1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2554
 2. เด็ก ๆ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอจำนวน 352 คนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
งบประมาณ
 1. คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอร่วมบริจาค จำนวน 2,000 บาท
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านหนองปลาหมอร่วมบริจาค 1,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2554
 2. เด็ก ๆ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอจำนวน 352 คนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ประจำปีการศึกษา 2554 ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
………………………………………
คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
…………………………………………
เรียน คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน สวัสดี นักเรียนที่น่ารักทุกคน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2554 ของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในวันนี้ จากการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทราบว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีกิจกรรมหลายอย่างให้เด็ก ๆ ได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันทั้งวัน ปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้คำขวัญวันเด็กว่า กีฬาดี กีฬาเด่น เน้นกีฬา จึงขอให้เด็ก ๆ ทุกคนสนใจกีฬาและเล่นกีฬาทุกวัน เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และชาวบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมนำของขวัญของรางวัลมามอบให้ และร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ขอบใจเด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้งานสนุก
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้การจัดงานครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ ขอให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันนี้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ และขอให้เด็ก ๆ ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยและสนุกสนานทั้งวัน
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ณ บัดนี้
…………………………………………..
6. คำกล่าวรายงาน
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
……………………………………….
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายทองดำ ทองพ่อตา ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ขอกล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เจริญศิลป์ ต่อท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
 2. เพื่อฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเอ๊กเซลแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
เป้าหมาย
 1. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 40 คน
 2. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 40 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านคอมพิเตอร์โปรแกรมเอ๊กเซล
งบประมาณ
เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุน 40,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 40 คน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาให้มีความรู้ด้านคอมพิเตอร์
 2. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 40 คน สามารถใช้โปรแกรมเอ๊กเซลได้ดี
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ได้กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
…………………………………………..
คำกล่าวเปิดงานอบรมคอมพิวเตอร์
……………………………………….
เรียน ท่านหัวหน้ากองการศึกษา คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ตามโครงการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ทำให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้นหลายด้าน เช่นได้ยินไกลรอบโลก เห็นไกลไร้ขอบเขต เช่นเห็นเข้าไปถึงในท้องของคนเรา คุยเสียงดังค่อยแต่ได้ยินไกลไร้ขีดจำกัด คิดได้เร็ว จำได้แม่น จำได้มาก ทำงานได้เก่ง ทำงานได้มากและฉับไวไร้เทียมทาน ดังนั้น มนุษย์ที่รู้และใช้คอมพิวเตอร์ได้ จึงเป็นมนุษย์ที่เก่งกว่ามนุษย์ธรรมดามาก คณะวิทยากรทุกคนจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เก่งคอมพิวเตอร์ในหลาย เรื่อง จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ตั้งใจ เอาใจใส่ และทำความเข้าใจ ทุกขั้น ทุกตอน ไม่ง่วง ไม่หลับ ไม่ลา ไม่ขาด ในขณะรับการฝึกอบรม
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็น ต้น จงปกป้องคุ้มครองให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้ มีความสุข สนุกสนานกับการฝึกอบรม สามารถรับเอาความรู้ที่คณะวิทยากรถ่ายทอดให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้โปรดดลบันดาลให้คณะวิทยากรทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน จงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน และได้โปรดดลบันดาลให้โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาเทศบาลตำบล เจริญศิลป์ครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2550 ณ บัดนี
………………………………………………………………
7. คำกล่าวรายงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
…………………………………………………………………………
เรียน ท่านนายอำเภอทองผาภูมิ ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายทองมา ทองเต็มบาท ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ ขอกล่าวรายงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผา ภูมิ ต่อท่านประธาน ดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
 2. เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เป้าหมาย
 1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบ็ดมินตัน และเปตอง
 2. มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 คน
งบประมาณ
เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาทุกวันจนติดเป็นนิสสัย
 2. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบ็ดมินตัน และเปตอง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
โอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทอง ผาภูมิต่อไป ….ขอเรียนเชิญครับ
……………………………………………………….
คำกล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
…………………………………………………………………
เรียน ผู้จัดการทีม นักกีฬา และพี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิด งานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิใน ครั้งนี้ ปัจจุบันยาเสพติดซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้อง ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะลูกหลานในวัยรุ่นวัยคะนอง ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง เมื่อลองเสพยาเสพติดแล้ว ร้อยละเก้าสิบเก้าจะติดยาเสพติดจนเลิกไม่ได้ และหมกมุ่นเสพยาจนเสียคนในที่สุด แต่กีฬาเป็นยาวิเศษแก้ยาเสพติดได้ ช่วยให้ผู้เล่นมีร่างกายแข็งแรง มีสมองดีเรียนเก่ง ทำงานได้ดีมีคุณภาพ ขอบคุณกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผาภูมิที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิที่สนับสนุนให้สถานที่จัดการแข่งขัน ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทุกท่าน
กีฬามีแพ้มีชนะ จึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเล่นตามกติกา เคารพกรรมการ มีน้ำใจให้กัน รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดลบันดาล ปกป้อง คุ้มครองให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันทุกท่าน ทั้งกรรมการ ผู้เล่น และท่านผู้ชม จงมีความสุข สนุกสนานกับการแข่งขัน การชมและการเชียร์
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทองผา ภูมิ ประจำปีพุทธศักราช 2554 ณ บัดนี้

บทพิธีกรงานวันครู

ขั้นตอนง่าย กระชับ นำไปปรับใช้ได้เลยครับพี่น้อง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร 1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี 2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง 3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ 4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

………………………………

บทพิธีกรงานวันครู

ของอำเภอหนองหอยคัน

พิธีกรคู่

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรชาย…………

ครูคือผู้ นำทาง สร้างชีวิต

ให้รู้ผิด รู้จริงแท้ รู้แก้ไข

ให้รู้ถูก รู้ทั่ว รู้ทางไป

รู้ใกล้ไกล รู้ดีชั่ว รู้ตัวตน

พิธีกรหญิง…………..

ให้เก่งทำ เก่งสร้าง เก่งทางคิด

แก้สิ่งผิด ทำใหม่ ให้ได้ผล

ช่วยแต่งเติม เสริมสร้าง มนุษย์ชน

ให้เป็นคน เก่งดีสุข พ้นทุกข์ภัย

พิธีกรชาย……

พระคุณครู ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยาย

ประทับไว้ ในใจเรา เฝ้าผูกพัน

พิธีกรหญิง……..

จึงจัดงาน วันครู ขึ้นวันนี้

เชิญน้องพี่ มาร่วมงาน เพื่อสานฝัน

น้อมรำลึก ถึงพระคุณ ครูอาจารย์

ปีละหนึ่ง วันที่ เรามีงาน

พิธีกรชาย…….เรียนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 0 ท่านประธานกลุ่มโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายตื่นสาย เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันตื่นเช้า สายบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการ ค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาไหล ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานวันครู 16 มกราคม 2554

พิธีกรหญิง…….ดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานวันครูอำเภอหนองหอยคันให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้น ดังนี้

กำหนดการจัดงานวันครู อำเภอหนองหอยคัน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 0 ประจำปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554

06.30 น. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2554 ณ วัดใกล้บ้านของแต่ละชุมชน

08.30 น. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นรายงานตัวลงทะเบียน เข้านั่งในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

08.45 พระภิกษุสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ)

09.00 น. นายเดียวดาย ถนัดเดิน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 0 ประธานในพิธีมาถึง

- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรกล่าวนำบูชาพระ ไหว้พระและอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

-พิธีกร กล่าวนำอาราธนาพระปริตและชุมนุมเทวดา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- ประธานนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา พระสงฆ์สวดอนุโมทนา สวดชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์(เสร็จพิธีพระสงฆ์เดินทางกลับ)

- นายดวงดี ถนัดดึง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาไหล กล่าวรายงาน

-นายเดียวดาย ถนัดเดิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 0 อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา

- นายดูดี ดอกมะดัน ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ

- นายดวงดี ถนัดดึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งไว้อาลัยบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ

- นายดอกเดียว บานตลอด ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน

- ประธานมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ครูดีเด่น และมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งเกียรติบัตรแก่นักเรียน

- ประธานกล่าวคำปราศรัย เสร็จแล้วเดินทางกลับ

- เสร็จพิธี

12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

พิธีกรชาย…………ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลของเราได้รับเกียรติจากทุกโรงเรียนในอำเภอหนอง หอยคัน ให้เป็นจ้าภาพจัดงานวันครู 16 มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นของอำเภอหนองหอยคันเราได้มีโอกาสมาร่วมกัน ทำพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 0 ท่านเดียวดาย ถนัดเดิน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ

(เมื่อประธานกลับที่แล้ว)

พิธีกรชาย……..(ยืนที่แสตน นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ และอาราธนาศีล)

เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ และอาราธนาศีลพร้อมกัน ……….

-อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ

-อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิฯ สวากขาโต ภะคะวะโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิฯ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นมามิฯ

-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ

ทุติ ยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ

ตะติ ยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ

(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล)

พิธีกรชาย……..เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริต และกล่าวชุมนุมเทวดาพร้อมกัน

1. คำกล่าวอาราธนาพระปะริต

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา

สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา

สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา

สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

2.คำกล่าวชุมนุมเทวดา

สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.

สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข

วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน

เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา

ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา

ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง

สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล

อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล

อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

(หลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว)

พิธีกรหญิง………….เรียนเชิญท่านประธานในพิธี ท่านรองฯเดียวดาย ถนัดเดิน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ดวงดี ถนัดดึง (ข้าราชการบำนาญที่เชิญมา 7 ท่าน อ่านชื่อท่านไปเลย รวมแล้วจำนวน 9 ท่าน) นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่เตรียมไว้ไปถวายพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยค่ะ

(หลังจากพระสงฆ์สวดอนุโมทนา / ประพรมน้ำพุทธมนต์ / พระสงฆ์เดินทางกลับแล้ว)

พิธีกรชาย…………เรียนเชิญประธานจัดงานวันครู ปี 2554 ท่านดวงดี ถนัดดึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล กล่าวรายงาน ครับ

(หลังกล่าวรายงานจบ)

พิธีกรหญิง……….เรียนเชิญท่าน เดียวดาย ถนัดเดิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 0 อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา

พิธีกรชาย……….เรียนเชิญ ครูอาวุโสนอกประจำการ ท่านผอ.ดูดี ดอกมะดัน กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ ครับ

ผอ.ดูดี ดอกมะดัน..

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตรานุสาสกา

ครูทุกคน….

ข้าขอประณมกะระกระพุม อภิวาทะนาการ

กราบคุณอดุลคุรุประทาน หิตะเทิดทวีสรร

สิ่งสมอุดมคะติประพฤติ นะระยึดประครองธรรม์

ให้เรืองและเปรื่องปะริวิชาน นะตะการสถาพร

ท่านแจ้งแสดงนิติบวร ดะนุยลอุบลสาร

โอบเอื้อและเจือคุณะวิจิตร ทะนุศิษย์นิรันดร์กาล

ไป่เบื่อก็เพื่อดะรุณะชาญ ลุฉลาดประสาทสรรพ์

บาปบุญก็สุนทะระแถลง ธุระแจ้งประจักษ์ครัน

เพื่อศิษย์สฤษดิ์คะติจะรัญ มะนะเทิดผดุงธรรม

ปวงข้าประดานิกะระศิษย์ ษะยะคิดระลึกคำ

ด้วยสัตย์สะพัดกะมะละนำ อนุสรณ์เผดียงคุณ

โปรดอวยสุพิทพะระอเนก อดิเรกเพราะแรงบุญ

ส่งเสริมเฉลิมพะหุละสุน ทะระศิษย์เสมอเทอญ ฯ

ผอ.ดูดี ดอกมะดัน….

ปัญญาวุฑฒิ กะเรเต เต ทินโน วาเท นะมามิหัง ฯ

(จบแล้ว)

พิธีกรหญิง……….เรียนเชิญ ท่านผอ.ดวงดี ถนัดดึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งไว้อาลัยบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ ค่ะ

ผอ.ดวงดี ถนัดดึง เดินไปที่สแตน กล่าวว่า

เรียน ท่านประธาน ท่านผู้อำนวยการ และเพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน

ครูคนแรกของเราคือพ่อแม่ ครูคนต่อมาคือครูที่สอนเราในสถานศึกษาและในที่ทำงาน ครูคนสุดท้ายคือผู้นำทางวิญญาณได้แก่พระในศาสนาที่เราเคารพนับถือ ถ้าไม่มีครูเหล่านั้นก็ไม่มีเราในวันนี้ บุญคุณของครูจึงยิ่งใหญ่กว่าท้อง ฟ้า กว้างใหญ่กว่ามหาสมุทร สุดที่จะพรรณาให้จบสิ้นได้ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมี ทั้งเสียชีวิตแล้วและยังมีชีวิตอยู่ เราจัดงานวันนี้ขึ้นก็เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูทั้งหลายเหล่านั้น จึงขอเรียนเชิญเพื่อนครูทุกท่านยืนสงบนิ่ง ทำจิตให้เป็นสมาธิ น้อมระลึกถึงบูรพาจารย์ และตั้งปณิธานที่จะทำความดีเพื่อบูชาพระคุณของท่าน 1 นาที (ครบ 1 นาทีแล้วพูดว่า..ขอบคุณครับ)

(จบแล้ว)

พิธีกรชาย……….เรียนเชิญ ท่านผอ.ดอกเดียว บานตลอด ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน

ท่าน ผอ.ดอกเดียว บานตลอด….

ข้าขอปฏิญานตนต่อบูรพาจารย์ทั้งหลายว่า…

ข้อ 1 ข้าฯ จะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู

ข้อ 2 ข้าฯ จะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

ข้อ 3 ข้าฯ จะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(จบแล้ว)

พิธีกรหญิง……….เรียนเชิญประธานมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ครูดีเด่น และมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งเกียรติบัตรแก่นักเรียน ค่ะ

(จบแล้ว)

พิธีกรชาย……….เรียนเชิญท่านเดียวดาย ถนัดเดิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สกลนคร เขต 0 กล่าวคำปราศรัยกับเพื่อนครูครับ

(จบแล้ว)

พิธีกรหญิง……….เรียนเชิญเพื่อนครูทุกท่านปรบมือขอบพระคุณท่านประธาน ของพวกเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ

(จบแล้ว)

พิธีกรชาย……….เรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารอาหารมื้อ กลางวันด้วยกันนะครับ วันนี้ทางเจ้าภาพได้เตรียมอาหารอร่อยสุด ๆ ทานแล้วพลังหนุ่มสาวจะกลับมา อายุจะยืนถึงหมื่นปี และยังมีดนตรีขับกล่อม ที่ไพเราะเหมือนดนตรีสวรรค์ได้ฟังแล้วจะกลับกลายเป็นหนุ่มซิ่งสาวสวยภายใน 7 วัน ฟันธง ! เรียนเชิญทุกท่านนะครับ …….สวัสดีครับ

พิธีกรหญิง……….สวัสดีค่ะ

จบบริบูรณ์

บทพิธีกรงานชุมนุมนักขายตรง

ขียนจากคำบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์ ผสมผสานกับจินตนากรของผู้เขียนเอง บรรจงเขียนอย่างสุดฝีมือรับรองสนุกครับ ท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสมครับพี่น้อง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร 1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี 2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง 3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ 4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

………………………………

ตัวอย่างที่ 1

บทพิธีกรงานชุมนุมนักขายตรง

พิธีกรคู่

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรหญิง

จะทำการ ค้าขาย สมัยใหม่

ต้องฉับไว ปุ๊บปั๊บ กระฉับกระเฉง

ให้ขายตรง ส่งถึงบ้าน อย่างกันเอง

แนะนำเก่ง ตรงปั๊บ สรรพคุณ

พิธีกรชาย

บริษัท มีสินค้า ส่งมาให้

สบายใจ บริษัทเรา เฝ้าอุดหนุน

สินค้าเรา ท่านขายโดย ไม่ลงทุน

แต่เงินหมุน เข้ากระเป๋า ทุกเช้าเย็น

พิธีกรหญิง

ท่านต้องรวย ในเวลา ไม่ช้านัก

ขายสักพัก มีเงินทอง กองให้เห็น

ทั้งกองเล็ก กองใหญ่ หากขายเป็น

ไม่ยากเย็น ได้สมใจ ถ้าขายตรง

พิธีกรชาย

จึงได้เชิญ ญาติสนิท มิตรที่รัก

ที่คิดอยาก รวยให้ สมประสงค์

มาฟังคำ บรรยาย เรื่องขายตรง

เราจะส่ง ท่านสู่ที่ เศรษฐียืน

พิธีกรหญิง…….เรียนท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก ท่านประธานจัดงาน ท่านสมาชิกขายตรงและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉันนางสาวปนิดา สวยทุกวัน ตำแหน่งมงกุฎเพชร ค่ะ

พิธีกรชาย…….และกระผมนายทองคำ หร่อไม่เลิก ตำแหน่งมงกุฎทอง ครับ

พิธีกรหญิง……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านประธานจัดงาน คุณพามี เงินเต็มห้อง ให้เป็นพิธีกรงานชุมนุมนักขายตรง ท่านที่เคารพคะ ปีนี้ท่านประธานจัดงาน และคณะบริหารเห็นว่า พวกเราบางท่านยังไม้กล้ารวย ยังไม่รู้ทิศทาง ยังขาดประสบการณ์ ยังขาดตกบกพร่องหลายสิ่งหลายอย่าง จึงจัดงานชุมนุมนักขายตรง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จอมยุทธนักขายตรงทั้งหลาย ได้เติมเต็มในส่วนที่ขาด

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่าน ประธานจัดงาน ขึ้นมากล่าวเรื่องงานวันนี้ และกล่าวเปิดงานชุมนุมนักขายตรง ขอเรียนเชิญค่ะ

ประธาน……เรียนท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก ท่านสมาชิกขายตรงและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉัน พามี เงินเต็มห้อง ประธานจัดงานชุมนุมนักขายตรง ใน วันนี้ ท่านที่เคารพคะ การขายตรงง่ายนิดเดียว ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ถ้าคิดอยากทำ เพราะเพียงแต่นำสินค้าคุณภาพชั้นดีของบริษัทรวยไม่เลิกไปขายและบอกต่อให้ ช่วยขาย คนขายก็ได้เงิน คนบอกต่อก็ได้เงิน คนบอกต่อ ๆ ๆ ๆ ๆก็ได้เงิน ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ส่วนคนซื้อทั้งหลายก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพชั้นดีไว้ใช้ เรียกว่าสมประโยชน์ทุกฝ่าย แล้วเงินก็หลั่งไหลมาเป็นทอด ๆ ๆ ๆ ยิ่งบอกต่อมากเท่าใด คนขายและคนบอกต่อก็ยิ่งได้เงินมากขึ้น ๆ ๆ ทำให้คนขายและคนบอกต่อรวยขึ้น ๆ ๆ ๆ ๆ รวยแล้วรวยอีก อีกแล้วอีกที ทีแล้วทีอีก ไม่รู้จักจบจักสิ้น รวยแบบไม่บันยะบันยัง ส่วนวิธีการหรือยุทธวิธีในการขายตรงทำอย่างไรบ้างนั้น ท่านวิทยากรทั้งหลายที่เชิญมาวันนี้จะเล่าแจ้งแถลงไขให้ท่านได้ทราบโดย ละเอียดในลำดับถัดไป กรุณาอย่าง่วง อย่าหลับ อย่าคุย อย่าฝอย อย่าจาม อย่าไอ ในขณะรับฟัง ขอให้ท่านตั้งใจฟัง ตั้งใจรับเอาความรู้และประสบการณ์ให้มากที่สุด แล้วท่านจะเป็นนักขายตรงที่ร่ำรวยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานชุมนุมนักขายตรง ณ บัดนี้

พิธีกรชาย…….ต่อไปเป็นการมอบรางวัลสร้อยคอทองคำ แก่จอมยุทธนักขายตรง จำนวน 6 ท่าน 6 รางวัล ดัง นี้ 1. รางวัลมุงกุฎเพชร จำนวน 3 รางวัล ผู้โชคดีปีนี้ ได้แก่

1. คุณเม้าท์มัน ลิงหลับใหล

2. คุณปากเปียก ฝอยขัดหม้อ

3. คุณมุบมิบ มักมันแซง

2. รางวัลมงกุฎทอง จำนวน 3 รางวัล ผู้โชคดีปีนี้ได้แก่

1. คุณเลิศลอย ฝอยสุดมัน

2. คุณน้ำไหล ลีลางาม

3. คุณพิกุล หุ่นละออ

พิธีกรหญิง……เรียนเชิญท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก คุณพารวย ทองเต็มบ้าน มอบรางวัลมงกุฎเพชร จำนวน 3 ท่าน 3 รางวัลคะ รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เรียนเชิญคุณเม้าท์มัน ลิงหลับใหล รับรางวัลจากท่านประธานค่ะ ซวด ๆ แสดงความยินดีด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย…….รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ เรียนเชิญคุณปากเปียก ฝอยขัดหม้อ รับรางวัลจากท่านประธานครับ…. ซวด ๆ แสดงความยินดีด้วยครับ …. ขอบคุณครับ

พิธีกรหญิง…….รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง เรียนเชิญคุณมุบมิบ มักมันแซง รับรางวัลจากท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิกของเราค่ะ ….ซวด ๆ แสดงความยินดีด้วยค่ะ….. ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย……เรียนเชิญท่านประธานจัดงาน คุณพามี เงินเต็มห้อง มอบรางวัลมงกุฎทอง จำนวน 3 ท่าน 3 รางวัลคะ รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เรียนเชิญคุณเลิศลอย ฝอยสุดมัน รับรางวัลจากท่านประธานครับ …..ซวด ๆ แสดงความยินดีด้วยครับ ……ขอบคุณครับ

พิธีกรหญิง…….รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ เรียนเชิญคุณน้ำไหล ลีลางาม รับรางวัลจากท่านประธานค่ะ ….ซวด ๆ แสดงความยินดีด้วยค่ะ….. ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย…….รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง เรียนเชิญคุณพิกุล หุ่นละออ รับรางวัลจากท่านประธานจัดงานของเราครับ …..ซวด ๆ แสดงความยินดีด้วยครับ ……ขอบคุณครับ

พิธีกรหญิง…..จะเดินทางไกลต้องเตรี ยมกระเป๋า จะเดินทางเข้ากัมพูชาต้องเตรียมวีซ่าพาสปอร์ต จะกอดสาวต้องให้เธอยินยอมพร้อมใจ จะขายตรงต้องเตรียมสินค้าคุณภาพชั้นดี อันดับต่อไปท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก คุณพารวย ทองเต็มบ้าน เจ้าของผลิตภัณฑ์กางเกงในเพื่อสุขภาพ รองเท้าวิ่งเร็ว และอื่น ๆ จะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพชั้นดีของบริษัทและข้อแนะนำในการ ขายให้พวกเราฟัง ขอเรียนเชิญ คุณพารวย ทองเต็มบ้าน ค่ะ

ประธานบริษัท…..เรียน ท่านประธานจัดงาน ท่านสมาชิกขายตรงและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน โบราณว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำไม่เท่าทำดู จึงอยากให้ทุกท่านชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทรวยไม่เลิกและสินค้าคุณภาพชั้นดีของเราก่อน เชิญชมครับ………..

(หลังประธานบริษัทบรรยายจบแล้ว)

พิธีกรชาย…..ทุกอย่างกระจ่างแจ้งเหมือนเปิดของที่คว่ำ อยู่ให้ชูหงาย และเหมือนเปิดไฟในที่มืด ขอเรียนเชิญทุกท่านปรบมือขอบพระคุณท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก คุณพารวย ทองเต็มบ้าน อีกครั้งครับ …..ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายในหัวข้อ ยุทธวิธีในการขายตรง เชิญพบกับ คุณพามี เงินเต็มห้อง

คุณพามี เงินเต็มห้อง……..เรียน ฯลฯ

(หลังจากประธานจัดงาน คุณพามี เงินเต็มห้อง บรรยายในหัวข้อ ยุทธวิธีในการขายตรงจบแล้ว)

พิธีกรหญิง …เราได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนำเราไปสู่ความร่ำรวยอย่าง่าย ๆ จากท่านประธาน จัดงาน ท่านพามี เงินเต็มห้อง อย่างสุดยอด จึงขอเรียนเชิญทุกท่านปรบมือขอบพระคุณท่านประธาน พามี เงินเต็มห้อง อีกครั้งหนึ่งค่ะ …..ขายตรงขายอย่างไร พูดอย่างไรให้คนเชื่อถึงกับยอมควักกระเป๋าซื้อสินค้าของเรา พูดอย่างไรเขาจึงยินยอมสมัครเป็นเครือข่าย เป็นผู้บอกต่อของเรา เชิญพบกับจอมยุทธนักขายตรง ระดับมงกุฎเพชร คุณเม้ามัน ลิงหลับใหล ค่ะ

คุณเม้ามัน ลิงหลับไหล……..เรียน ฯลฯ

(หลังจาก คุณเม้ามัน ลิงหลับไหล เล่าประสบการณ์ในการขายตรงจบแล้ว)

พิธีกรชาย….เราได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนำเราไปสู่ความร่ำรวยอย่าง่าย ๆ จากคุณเม้ามัน ลิงหลับไหล อย่างยอดเยี่ยม จึงขอเรียนเชิญทุกท่านปรบมือขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ …..ลำดับต่อไปเป็นการเล่าประสบการณ์ในการขายตรง จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง ระดับมงกุฎทอง เชิญพบกับ คุณเลิศลอย ฝอยสุดมัน ครับ

คุณเลิศลอย ฝอยสุดมัน……..เรียน ฯลฯ

(หลังจาก คุณเลิศลอย ฝอยสุดมัน เล่าประสบการณ์ในการขายตรงจบแล้ว)

พิธีกรหญิง….ปรบมือขอบคุณท่านจอมยุทธนักขายตรงระดับ มงกุฎทองของเรา คุณเลิศลอย ฝอยสุดมัน อีกครั้งค่ะ ออกพรรษาย่อมมีบุญกฐิน งานกินเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ขอเรียนเชิญท่านประธานจัดงาน คุณพามี เงินเต็มห้อง(ถ้าประธานจัดงานไม่อยู่ ให้เชิญประธานบริษัท ถ้าประธานบริษัทไม่อยู่ก็กล่าวปิดเองเลย) กล่าวปิดงานชุมนุมจอมยุทธนักขายตรง ประจำปี 2554 ขอเรียนเชิญค่ะ

ประธาน…..เรียนท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก เพื่อนนักขายตรงและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน การขายตรงเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองและคนอื่นที่เราติดต่อด้วยได้แสดงความ สามารถที่มีอยู่ออกมาอย่างเต็มที่ การขายตรงเป็นงานท้าทายความสามารถ เป็นงานสนุก ทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้น ๆ ๆ และที่สำคัญมันจะทำให้เรามีเงินมากขึ้น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ และมากขึ้นไม่ไมีวันสิ้นสุด เหมือนบริษัทรวยไม่เลิก แม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่มันเป็นงานที่คุ้มค่ากับ แรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทลงไป ไม่มีการค้าขายใดที่ไม่ลงทุนแล้วได้กำไร ขายตัวยังต้องลงทุนซื้อลิบสติ๊ก ซื้อแป้ง ขายแรงต้องลงทุนซื้อจอบซื้อเสียม แต่ขายตรงไม่ต้องลงทุนซักบาทก็ขายได้มีกำไร ขอเพียงท่านตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่า ต่อไปนี้เราจะรวย แล้วลงมือทำตามแนวทางของเรา เงินกำไรก็จะเริ่มไหลเข้ามาโดยที่ท่านไม่ต้องลง ทุน

ขอบพระคุณท่านประธานบริษัทรวยไม่เลิก ท่านพารวย ทองเต็มบ้าน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ให้สินค้ามาขายพร้อมแนะนำวิธีขายตรงอย่างง่าย ๆ ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่กรุณาเล่าประลบการณ์ที่มีคุณค่าสู่พวกเราฟัง ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่าน นักขายตรงและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณามาร่วมรับฟัง ร่วมกิจกรรม ขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง

ขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างมาก หากมีโอกาสได้จัดงานนี้อีกจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าครั้งนี้อย่างแน่นอน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือกันในการสร้างอนาคตที่สดใสร่ำรวย มีฐานะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชา ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกลา สุขหรรษาตลอดปีใหม่ 2554

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดงานชุมนุมนักขายตรง ประจำปี 2554 ณ บัดนี้

Flag this message อย่าเปิดแอร์ ทันทีที่คุณขึ้นรถ! (ฉบับแปลแล้วนะ)

ลองอ่านดูนะเป็นประโยชน์มากเลย อย่าลืมส่งต่อนะ จะได้บุญมหาศาลตามมา......

Please note and circulate...

Do not turn on A/C immediately as soon as you enter the car!

Please open the windows after you enter your car and do not turn ON the air-conditioning immediately. According to a research done, the car dashboard,
sofa, air freshener emits Benzene, a Cancer causing toxin (carcinogen- take note of the heated plastic smell in your car). In addition to causing cancer, it poisons your bones, causes anemia, and reduces white blood cells. Prolonged exposure will cause Leukemia, increasing the risk of cancer may also cause miscarriage.


Acceptable Benzene level indoors is 50 mg per sq. ft. A car parked indoors with the windows closed will contain 400-800 mg of Benzene. If parked outdoors
under the sun at a temperature above 60 degrees F, the Benzene level goes up to 2000-4000 mg, 40 times the acceptable level... & the people inside the car will inevitably inhale an excess amount of the toxins.


It is recommended that you open the windows and door to give time for
the interior to air out before you enter. Benzene is a toxin that affects your kidney and liver, and is very difficult for your body to expel this toxic stuff.


"When someone shares something of value with you and you benefit from it,
you have a moral obligation to share it with others"แฮปปี้ใจดีแปลให้
อย่าเปิดเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) ทันทีที่คุณขึ้นรถ ! โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจอดรถตากแดดไว้ ให้เปิดหน้าต่างหลังจากขึ้นรถ และอย่าเปิดแอร์ทันที ตามผลการวิจัย แผงหน้าปัทม์ ( คอนโซล ) เบาะที่นั่ง และน้ำหอมปรับอากาศ จะสร้างสารเบนซีน ที่เป็นสารก่อมะเร็งขึ้น ( อย่างที่คุณได้กลิ่นเหมือนพลาสติคจาง ในรถ " โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถใหม่ " : ผู้แปล ) นอกจากเป็นสาเหตุให้เป็นมะเร็งแล้ว สารดังกล่าวยังเป็นพิษต่อกระดูก ทำให้เกิดโรคโลหิตจาง และลดจำนวนเม็ดเลือดขาว ซึ่งในระยะยาวอาจทำให้เป็นโรคลูคีเมีย และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์มารดาได้
ระดับของสารเบนซีนที่ยอมรับได้ในอาคาร / ในรถ คือ 50 มิลลิกรัม ต่อ ตารางฟุต แต่ระดับของสารเบนซีนในรถที่จอดอยู่ในร่มมีค่าอยู่ที่ 400 - 800 มิลลิกรัม หากรถจอดอยู่กลางแจ้งที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 60 องศาฟาร์เรนไฮท์ ( 15.5 องศาเซลเซียส " ในเมืองไทยจอดในร่มอุณหภูมิก็สูงเกินแล้ว " : ผู้แปล ) ระดับของสารเบนซีนจะสูงขึ้นถึง 2000 -4000 มิลลิกรัม คือสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ถึง 40 เท่า คนที่อยู่ในรถจะหายใจเอาสารพิษที่สูงเกินมาตรฐานดังกล่าวเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นจึงขอ แนะนำว่าให้คุณเปิดประตู หน้าต่างรถ ไว้สักระยะเพื่อให้อากาศที่อยู่ในตัวรถออกมาก่อนจะเข้าไปนั่ง สารพิษที่ร่างกายคุณไม่สามารถขับออกได้โดยง่าย ซึ่งส่งผลร้ายต่อ ตับ ไต ไส้ พุง (" สองอันหลังเพิ่มเอง " : ผู้แปล ) จะได้ลดปริมาณลง
" เมื่อใครบางคนแบ่งปันบางสิ่งที่มีค่ากับคุณ และคุณได้รับประโยชน์จากมัน คุณก็ควรจะแบ่งปันสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นด้วย "

คำกล่าวเมื่อได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในงานต่าง ๆ

ประกอบด้วย งานแต่งงาน งานสังสรรค์เลี้ยงรับ งานสังสรรค์เลี้ยงส่ง งานสังสรรเลี้ยรับส่ง งานทำบุญทอดผ้ากฐิน/ผ้าป่า และคำกล่าวเปิดงานวันคริสต์มาส (ภาษาอังกฤษ)
คำกล่าวเมื่อได้รับเชิญในงานต่าง ๆ
………………………………………
1. งานแต่งงาน
กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว
……………………………………………
เรียน ท่าน(ประธานจัดงาน) คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าวคำอวยพร ให้แก่คู่บ่าวสาวที่รักและเอื้ออาทรกันมากที่สุดคู่หนึ่งในชุมชนแห่งนี้
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพลังแห่งรักที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีให้ต่อกัน ได้โปรดดลบันดาลให้คู่บ่าวสาว ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือน สามารถสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ร่ำรวยไม่เลิกรา มีลูกหลานที่แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข และเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรัก มีพลังแห่งรักที่อบอุ่นเร้าใจประทับใจซึ่งกันและกันตลอดกาล
สวัสดี
……………………………………………
1. wedding day.
Bless couples
… … … … … … … … … … … … ..
Dear the Chairman of the event, parents of the bride groom. And honored guests.
I am delighted and honored to be invited to say a greeting to the couple is loving and caring most one pair in this community.
Ask you the power of the Holy thing And the power of love is the bride groom each other. Please causality for couples. Success of his love householder. As a family can create a unified security. Have advanced the work non-stop. Rich ceaseless A good healthy children are happy and nice family, warm with love. The force of love, warm impression inspiring each other forever.
Thank you very much.
………………………………
2. งานเลี้ยงต้อนรับ
ตัวแทนเพื่อนร่วมงาน
กล่าวต้อนรับผู้ย้ายมา
………………………………
เรียน ท่าน..(ประธานจัดงาน) …………………………….และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของ เพื่อนร่วมงานมากล่าวต้อนรับ……………..ซึ่งย้ายมาทำงานกับพวกเรา ได้พบกันวันนี้รู้สึกยินดีมาก หากได้ทำงานร่วมกันคงจะยินดีมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีสิ้นสุดอย่างแน่นอน จึงขอต้อนรับท่าน……………ด้วยความปิติยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผมและเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ ขอให้บอกกล่าวอย่าได้เกรงใจ
ขอให้การพบกันวันนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืน และเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป
สวัสดี
…………………………
3. งานเลี้ยงส่ง
ตัวแทนเพื่อนร่วมงาน
กล่าวอาลัยผู้ย้ายไป
……………………………
เรียน ท่าน..(ประธานจัดงาน) …………………………….และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของ เพื่อนร่วมงานมากล่าวความในใจต่อท่าน……………..ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเราหลายปี แต่บัดนี้ท่านจะย้ายจากพวกเราไปทำงานในที่แห่งใหม่ห่างไกลจากพวกเรา พวกเรารู้สึกใจหายตั้งแต่ทราบข่าวว่าท่านได้ย้าย แต่ก็รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านปรารถนา
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินท่าน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอโหสิให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกันเพื่อจะได้กลับมาทำงานร่วมกัน อีกในวันข้างหน้า
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไป
สวัสดี
………………………………..
4. งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง
ผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้ย้ายมา
และกล่าวอาลัยผู้ย้ายไป
……………………………….
เรียน ท่าน..(ประธานจัดงาน) …………………………….และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายสมหวัง สุขสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสุขสำราญ ในนามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และชาวเทศบาลตำบลสุขสำราญทุกคน ขอต้อนรับคุณมั่งมี มาคนเดียว ซึ่งย้ายมาทำงานกับพวกเราด้วยความยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผมและเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ ขอให้บอกกล่าวอย่าได้เกรงใจ ขอให้การพบกันวันนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืน และเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป
ขอแสดงความอาลัยต่อคุณมีมั่ง สองสามร้อย ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเรามาหลายปี แต่บัดนี้ท่านจะย้ายจากพวกเราไปทำงานในที่แห่งใหม่ พวกเรารู้สึกใจหายตั้งแต่ทราบข่าวว่าท่านได้รับคำสั่งย้าย แต่ก็รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านได้ย้ายไปทำงานในที่ท่านได้ขอย้ายไป หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินท่าน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอภัยให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกันเพื่อจะได้กลับมาทำงานร่วมกัน อีกในวันข้างหน้า
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณมั่งมี มาคนเดียว ผู้ย้ายมา และคุณมีมั่ง สองสามร้อย ผู้ย้ายไป พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไป
สวัสดี

………………………………………………..
5. งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง
ตัวแทนเพื่อนร่วมงาน
กล่าวต้อนรับผู้ย้ายมาและกล่าวอาลัยผู้ย้ายไป
………………………………………………..
เรียน ท่าน..(ประธานจัดงาน) …………………………….และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายสนุก สุขสบาย ในนามตัวแทนของเพื่อนร่วมงานเทศบาลตำบลสุขสำราญทุกคน ขอต้อนรับคุณมั่งมี มาคนเดียว ซึ่งย้ายมาทำงานกับพวกเราด้วยความยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่าผมและเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ ขอให้บอกกล่าวอย่าได้เกรงใจ ขอให้การพบกันวันนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืน และเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป
และในนามตัวแทนของเพื่อนร่วมงานเทศบาลสุขสำราญทุกคน ขอแสดงความอาลัยต่อคุณมีมั่ง สองสามร้อย ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเรามาหลายปี แต่บัดนี้กำลังจะย้ายจากพวกเราไป รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านจะได้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งใหญ่กว่าเดิม หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินท่าน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอภัยให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกันเพื่อจะได้กลับมาพบและผูกพันกัน ตลอดไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณมั่งมี มาคนเดียว ผู้ย้ายมา และคุณมีมั่ง สองสามร้อย ผู้ย้ายไป พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขตลอดไป
สวัสดีครับ

……………………………………
6. งานทำบุญทอดกฐิน/ผ้าป่า
คำกล่าวของประธานจัดงานต้อนรับ
……………………………………
นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน ท่านผอ.ทองดี ทองเต็มตู้ คณะกรรมการกฐิน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายสนุก สุขสบาย ในนามตัวแทนของชาวบ้านสุขสำราญทุกคน ขอต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สกลนคร ซึ่งร่วมกันนำผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดศรัทธาธรรม บ้านทุ่งหมาหอน ด้วยความยินดียิ่ง เราได้จัดเตรียมอาหารและที่พักไว้รับรองทุกท่านเป็นอย่างดี หากการต้อนรับครั้งนี้ขาดตกบกพร่องเช่นดนตรีคณะเก่า นักร้องแก่ ร้องเพลงเก่า หางเครื่องเต้นไม่เอาไหน อาหารไม่อร่อย สาวเสริบปล่อยให้คอยนานเป็นต้น ก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้านะครับ ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผมและชาวบ้านสุขสำราญผู้เป็นเจ้าภาพ ยังขาดตกบกพร่อง ขอให้บอกกล่าวอย่าได้เกรงใจ ขอให้การทำบุญทอดผ้าป่าร่วมกันในครั้งนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความผูกพันที่จะได้ทำบุญร่วมกันอีกทุกปี และเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงอำนาจบุญกุศลแห่งการทอดผ้าป่าสามัคคีที่พวกเราได้ร่วมกระทำในครั้ง นี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ คณะผ้าป่าสามัคคีทุกท่านและผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้ง นี้ทุกคน ทั้งที่มาร่วมงานวันนี้และร่วมอนุโมทนาบุญ พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไป
สวัสดี
……………………………………………
7. กล่าวตอบงานกฐิน/ผ้าป่า
คำกล่าวของประธานนำกฐินไปทอดถวาย
…………………………………………..
นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน ท่านผู้ใหญ่ทองดี ทองครึ่งตู้ คณะกรรมการกฐิน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายสำราญ ทองล้นตู้ ในนามตัวแทนของคณะกรรมผ้าป่าสามัคคีทุกคน ขอขอบคุณตัวแทนของชาวบ้านสุขสำราญ ตลอดถึงพี่น้องชาวบ้านสุขสำราญทุกคนที่จัดงานต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สกลนคร ซึ่งได้ร่วมกันนำผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดศรัทธาธรรม บ้านทุ่งหมาหอน ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ขอพูดจากใจจริงว่า การต้อนรับของท่านสุดยอดมาก พวกเราขอน้อมรับด้วยใจ ไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านทั้งหลายนอกจาก ขอแบ่งบุญผ้าป่าที่ทำร่วมกันครั้งนี้ ให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันดังที่ปรารถนา
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงอำนาจบุญกุศลแห่งการทอดผ้าป่าสามัคคีที่พวกเราได้ร่วมกระทำในครั้ง นี้ ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวบ้านสุขสำราญ และผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ทุกคน ทั้งที่มาร่วมงานและร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าครั้งนี้ พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ
สวัสดีครับ

คำกล่าวเปิดงานวันคริสต์มาส
…………………………………………………………
1. The opening speech for themselves.
คำกล่าวเปิดงานแบบกันเอง
……………………………………………………
Good evening everyone
welcome to our Christmas party tonight. On behalf of Coconut Company name. I would like to say thank you very much to everyone who come to join to this party , We have provided a lot of food in Buffet style, apart from enjoy eating, I would like to present you our shows, such as, Thai dance and American dance.
Let’s everyone enjoy eating and listening to the music we have provided.
Thank you very much.
……………
คำแปล
…………….
สวัสดีทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานคริสมาสต์ปาร์ตี้ของเรา ในนามของ บริษัท โคโคนัท ดิฉันต้องการจะบอกว่าขอบคุณมากกับทุกคนที่มาร่วมงานคริสต์มาสปาร์ตี้ครั้ง นี้ เรามีอาหารจำนวนมากในรูปแบบบุฟเฟ่ต์, นอกเหนือจากการสนุกกับการกินแล้ว, ดิฉันอยากนำเสนอการแสดงของเราเช่น การเต้นรำไทย และเต้นรำแบบอเมริกัน
ขอให้ทุกท่านสนุกกับการกินและการฟังเพลงที่เราจัดไว้ให้
ขอบพระคุณมากค่ะ
…………………………………………………………
2. The opening speech for themselves.
คำกล่าวเปิดงานแบบกันเอง
……………………………………………………
Every evening,
I welcome party in our name, company name, Coconut, I want to say thanks to everyone who attended the party, we have a lot of food in the buffet,. Apart from being fun to eat, I’d like to present our performances such as Thai dance and American dance.
Everyone to enjoy eating and listening to music, we have to offer.
Thanks.
……………
คำแปล
…………….
สวัสดีทุกท่านค่ะ
เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานปาร์ตี้คริสมาสคืนนี้ด้วยความยินดียิ่ง ในนามของบริษัท โคโคนัท ดิฉันใคร่ขอเรียนกับทุกท่านที่มาร่วมงานปาร์ตี้คริสมาสต์คืนนี้ว่าขอบพระคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ เรามีอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทานในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ นอกเหนือจากสนุกกับการกินแล้ว เรายังมีรายการแสดงเด็ด ๆ หลายรายให้ทุกท่านได้รับชม เช่น รำไทยและ การเต้นรำแบบอเมริกัน
ขอให้ทุกท่านสนุกกับการกินและการฟังเพลงที่เราจะนำเสนอในลำดับต่อไป
ขอบคุณมากค่ะ
…………………………………………………………
3. The opening speech for themselves.
คำกล่าวเปิดงานแบบกันเอง
……………………………………………………
I can not.
We welcome you to a Christmas party night with great pleasure. On behalf of Coconut, I just wanted to tell you that Christmas party that night, I thank you very much. We have a wide selection of foods eaten in a buffet format. Aside from the fun to eat. We also display many of the game you get to watch a Thai classical dance and American dance.
Just enjoy the food and music will be presented in sequence.
Thanks.
……………
คำแปล
…………….
สวัสดีทุกท่านค่ะ
เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานปาร์ตี้คริสมาสคืนนี้ด้วยความยินดียิ่ง ในนามของบริษัท โคโคนัท ดิฉันใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านที่มาร่วมงานปาร์ตี้คริสมาสต์คืนนี้ได้รับทราบ ว่าขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ งานนี้เรามีอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทานในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ นอกเหนือจากสนุกกับการรับประทานอาหารแล้ว เรายังมีรายการแสดงเด็ด ๆ หลายรายให้ทุกท่านได้รับชม เช่น รำไทยและ การเต้นรำแบบอเมริกัน
ขอให้ทุกท่านสนุกกับการกินและการฟังเพลงที่เราจะนำเสนอในลำดับต่อไป
ขอบคุณมากค่ะ

บทพิธีกรงานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่ง

เป็นบทพิธีกร ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ง่าย กระชับ สนุก ฮาทุกเม็ด เด็ดทุกคำ สามารถนำไปปรับใช้ได้ บรรจงเขียนอย่างสุดฝีมือ นำมาลงไว้ให้พี่น้องได้ฮาเล่น 4 ตัวอย่างครับพี่น้อง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร 1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี 2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง 3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ 4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

………………………………

ตัวอย่างที่ 1 แบบกันเอง

บทพิธีกรงานสังสรรค์เลี้ยงรับครูผู้หญิง

พิธีกรเดี่ยว

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรชาย…….เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายตื่นสาย เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลาหมอ ดวงดี ถนัดดัน ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงรับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ครับ ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอของเราโชคดี มีครูย้ายเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง ท่านผู้อำนวยการได้เรียกประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงรับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนของเราได้มีโอกาสพบปะพูด คุยกัน ทำความรู้จักคุ้นเคย ให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือ และให้คำแนะนำคุณครูที่มาอยู่ใหม่ในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้เด็กของเราให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณดูดี แล้วแต่ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ขึ้นมากล่าวความเป็นมาเป็นไปของคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ที่นำมาส่งในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

ผอ.ดูดี แล้วแต่ดวง………

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม ดูดี แล้วแต่ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอบริหารจัดการ จะให้สอนประจำชั้นหรือสอนประจำวิชาก็สุดแท้แต่จะเห็นสมควร แต่ห้ามนำไปเป็นแม่บ้านหรือเป็นกิ๊กโดยเด็ดขาด ไม่งั้นได้เห็นดีกัน แต่ถ้าจะให้เป็นลูกสะใภ้หรือหลานสะใภ้นั้นขอคารวะด้วยความยินดียิ่งเป็นการ ล่วงหน้าเลย ไม่ส่งบัตรเชิญก็จะมาด้วยบัตรเสือก ในนามของผู้มาส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาในวันนี้ ขอเล่าประวัติของคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาให้ผู้มาร่วมงานเลี้ยงวันนี้ได้รับฟังดังนี้ ชื่อนางสาวนารีรัตน์ รักบ้านนา ยังเป็นโสดครับพี่น้อง ส่วนรายละเอียดให้ไปถามเอาเอง แต่ขอรับประกันด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา ซิวว่า นางสาวนารีรัตน์ รักบ้านนา ที่นำมาส่งวันนี้ ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ รับประกันคุณภาพไม่ลอกไม่ดำ ใช้แล้วไม่ถูกใจยินดีรับคืน นำมาฝากไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว ช่วยหาหนุ่มโสดที่เหมาะสมให้ด้วยนะครับท่านผ.อ. เพื่อจะได้ขยายพงศ์เผ่าเหล่ากอบ้านหนองปลาซิว โดยมีกระผม ดูดี แล้วแต่ดวงเป็นหัวหน้าเผ่าเหมือนเดิม

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น งานนี้โฆษกเสียงดี ดนตรีไพเราะ อาหารก็อร่อย คนคอยบริการก็สุดยอด ถ้าคนนอนกอดที่บ้านสวยน่ารักได้สักครึ่ง ถึงให้ จุด ๆ ๆ และ จุด ๆ ก็ยอม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน วันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เป็นหนุ่มหร่อเท่ห์ เสน่ห์แรง เข้มแข็งทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นสาวสวยสดชื่น แจ่มใสซิ่งซาบซ่า ยิ่งกว่าสาววัยเอ๊าะ ๆ ได้มีเป็นปุ๊ปปั๊บเหมือนเนรมิตร จิตแจ่มใสไร้กังวล คนรักทุกหนแห่ง เงินเดือนแพงมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น ส่วนการงานน้อยลง น้อยลง น้อยลงและน้อยลง

สวัสดีครับ

พิธีกร…ขอเรียนเชิญท่านผอ.ดวงดี ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ประธานจัดงาน ได้มากล่าวต้อนรับครูคนใหม่ ขอเรียนเชิญครับ

ผอ. ดวงดี ถนัดดัน………………

เรียน ท่านผ.อ.ดูดี คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายดวงดี ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกคน ขอต้อนรับคณะที่มาส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านผอ.ดูดี เป็นห่วงว่ากระผมจะให้คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา เป็นแม่บ้านหรือเป็นกิ๊กนั้น ให้ท่านผอ.หายห่วงได้เลย เพราะคณะครูที่นี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง ที่อยู่กันอย่างผัวอย่างเมียก็มีหลายคู่ มีงานก็แบ่งกันทำ ยามเจ็บไข้หาซื้อยากินเอง ถ้าไข้หนักก็ส่งหมอ ไม่มีก็ขอกัน วันสิ้นเดือนก็แบ่งเงินกัน มาอยู่กับผมเจริญก้าวหน้าทุกคนครับ กล่าวคือ ครูหนุ่มจะได้ภรรยา ส่วนครูสาวจะได้สามี ยิ่งคุณครูนารีรัตน์เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ลอกไม่ดำ อย่างที่ท่านผอ.ดูดีรับประกัน อีกไม่นานคณะที่มาส่งวันนี้จะต้องได้กลับมาที่นี่อีก เพื่อมาร่วมงานแต่งงานของคุณครูนารีรัตน์ พวกเราตกลงกันว่าจะให้คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา สอนประจำชั้น ป. 4 ครับ

ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงาน สังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูคนใหม่ครั้งนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและดิ้นตามอัธยาศัย

หากการจัดงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีไม่เพราะ สาวเสริบปล่อยให้คอยนาน อาหารไม่อร่อย เป็นต้น ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก สนุกกับงานที่ทำ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้การจัดงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความสามัคคี และความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ณ บัดนี้

สวัสดีครับ

(หลังประธานกล่าวจบ)

พิธีกร …อันดับต่อไปเป็นการมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูคนใหม่ เรียนเชิญคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาบนเวทีด้วยครับ เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ดวงดี ถนัดดัน ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอมอบช่อดอกไม้ครับ

พิธีกร… เชิญพบกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ครับ

คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา……..

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสอง คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันชื่อ นางสาวนารีรัตน์ รักบ้านนา เรียกสั้น ๆ ว่า นา คะ วุฒิการศึกษา ป.ตรี เอกไทย จาก ม.ขอนแก่น บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านนาดี อ.นาดูน จ.อุดร เมื่อปี 2551 รู้สึกดีใจ และประทับใจสุด ๆ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงานและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่าน ดิฉันจะตั้งใจทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องคู่ครองก็สุดแท้แต่วาสนาค่ะ

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ต่ะ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

พิธีกร …ท่านใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต้อนรับใด หรือจะร้องเพลงใด เพื่อเป็นการต้อนรับคุณครูคนใหม่ของเราเชิญบนเวทีเลยนะครับ

พิธีกร…เรียนเชิญท่านผอ.ดวงดี ถนัดดัน ประธานจัดงานครั้งนี้กล่าวปิดงานครับ

ผอ.ดวงดี………….

เรียน ท่านผ.อ.ดูดี คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานต้อนรับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา คุณครูคนใหม่ขอเราได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยครับ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้คณะที่มาส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณนารีรัตน์ รักบ้านนา ณ บัดนี้ …….สวัสดี

………………………………

ตัวอย่างที่ 2 แบบกันเอง

บทพิธีกรงานสังสรรค์เลี้ยงรับครูชาย

พิธีกรเดี่ยว

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกร…….เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายรักแล้ว ร้ายก็รัก ตำแหน่งครูชำนาญการ วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ รักศักดิ์ รักแม่หม้าย ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงรับ คุณครูจริงจัง รักจริงใจ ครับ ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านโคกเจริญของเราโชคดี มีครูย้ายเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง ท่านผู้อำนวยการได้เรียกประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงรับคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนของเราได้มีโอกาสพบปะพูด คุยกัน ทำความรู้จักคุ้นเคย ให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือ และให้คำแนะนำคุณครูที่มาอยู่ใหม่ในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้เด็กของเราให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุบ ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ขึ้นมากล่าวความเป็นมาเป็นไปของคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ที่นำมาส่งในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

อาจารย์หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อ…………….

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุบ ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ บริหารจัดการ จะให้สอนประจำชั้นหรือสอนประจำวิชาก็สุดแท้แต่จะพิจารณาเห็นสมควร ในนามของผู้มาส่งคุณครูจริงจัง รักจริงใจในวันนี้ ขอเล่าประวัติของคุณครูจริงจัง รักจริงใจให้ผู้มาร่วมงานเลี้ยงวันนี้ได้รับฟังโดยสังเขปดังนี้ ชื่อนายจริงจัง นามสกุล รักจริงใจ ยังเป็นโสดครับพี่น้อง ส่วนรายละเอียดให้ไปถามเอาเอง แต่ขอรับประกันด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุบ ว่า นายจริงจัง รักจริงใจ ที่นำมาส่งวันนี้ เป็นลูกศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านห้วยหุบขนานแท้และดั้งเดิม รับประกันไม่ลอกไม่ดำ รักใครรักจริงเหมือนนามสกุล เสียอย่างเดียวคือยังเป็นโสด เพราะต้องดูหนังสือสอบหลายเดือนเพิ่งสอบบรรจุได้เป็นครูครั้งแรกก็เลือกมา สอนที่โรงเรียนนี้เลย เพิ่งได้มาเห็นโรงเรียนบ้านโคกเจริญเป็นครั้งแรกในชีวิต โรงเรียนสุดยอด ผอ.สุดเยี่ยม คุณครูสุดยิ้ม นักเรียนสุดน่ารัก กรรมการสถานศึกษาสุดใจดี ไม่เสียทีที่คุณครูจริงจัง เขาเลือกมา ถือเป็นบุญวาสนาของเขาที่จะได้มาร่วมงาน ฝากไว้แล้วฝังให้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้มีลูกมีหลานไว้สืบสกุลรักจริงใจต่อไป หากเขาทรยศหักหลังกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาให้โทรไปหาผอ.หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อได้ตลอดเวลา จะมาหอบหิ้วไปติวเข้มให้ใหม่ครับ ฝากเพื่อนครูช่วยดูแลด้วยนะครับ ท่านใดมีลูกสาวน้องสาวหลานสาวที่ยังเป็นโสดก็ช่วยแนะนำให้รู้จักบ้างนะครับ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น งานนี้โฆษกเสียงดี ดนตรีไพเราะ อาหารก็อร่อย คนคอยบริการก็สุดยอด

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน วันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เป็นหนุ่ม หร่อ เท่ห์ เสน่ห์แรง เข้มแข็งทั้งกลางวันกลางคืน เป็นสาวสวย ซิ่ง ใส วัยเอ๊าะขึ้นทุกวัน เงินเดือนไม่ตัน มีแต่เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น ส่วนการงานน้อยลง น้อยลงและน้อยลง

สวัสดีครับ

พิธีกร…. ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์รักศักดิ์ รักแม่หม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโคกเจริญ ประธานจัดงาน ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับครูคนใหม่ ให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญครับ

ผอ.รักศักดิ์ รักแม่หม้าย………….

เรียน ท่านผ.อ.หอบศักดิ์ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม รักศักดิ์ รักแม่หม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจรืญทุกคน ขอต้อนรับคณะที่มาส่งคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านผอ.หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อ ฝากนั้นไม่ต้องเป็นห่วง เพราะครูที่นี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง มีงานก็แบ่งกันทำ ยามเจ็บไข้ก็ช่วยดูแล อาการแย่ก็หามส่งหมอ ไม่มีเงินก็ขอกัน ถึงวันสิ้นเดือนก็ส่งคืน มาอยู่กับผมเจริญก้าวหน้าทุกคนครับ กล่าวคือ ครูหนุ่มจะได้ภรรยา ส่วนครูสาวจะได้สามี มีคู่แล้วได้ลูกได้หลานเพิ่มขึ้น ยิ่งคุณครูจริงจังรักจริงใจได้ท่านผอ.หอบศักดิ์ เหลือให้ห่อ รับประกันว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ลอกไม่ดำ อีกไม่นานคณะที่มาส่งวันนี้จะต้องได้กลับมางานแต่งของคุณครูจริงจัง รักจริงใจ อย่างแน่นอน พวกเราหาบ้านพักไว้ให้แล้ว อยู่ใกล้บ้านผ.อ. รับรองปลอดภัยไร้กังวล แต่ต้องหาไต้กบแถวห้วยหุบกินเอง

ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานสังสรรค์ เลี้ยงรับคุณครูคนใหม่ครั้งนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและดิ้นตามอัธยาศัย

หากการจัดงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก นักร้องแก่ ร้องเพลงเก่า สาวหางเครื่องเต้นพอเงิบ ๆ (หงึกหงัก,งุ่มง่าม) คนเสริบให้คอยนาน อาหารไม่อร่อย กับแกล้มน้อยมีแต่เกลือกับหัวสิงไค (ตะไคร่) เป็นต้น ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ ขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก สนุกกับงานที่ทำ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้การจัดงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความสามัคคี และความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ณ บัดนี้

สวัสดีครับ

พิธีกร …อันดับต่อไปเป็นการมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูคนใหม่ เรียนเชิญคุณครูจริงจัง รักจริงใจ บนเวทีด้วยครับ เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรักศักดิ์ รักแม่หม้าย ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนบ้านโคกเจริญมอบช่อดอกไม้ครับ

พิธีกร … เชิญพบกับคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ครับ

คุณครูจริงจัง รักจริงใจ…………

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม จริงจัง รักจริงใจ ชื่อเล่น จัง ครับ วุฒิการศึกษา ป.ตรี เอกคอมศึกษา จาก ม.ขอนแก่น ดีใจ และประทับใจสุด ๆ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงานและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญทุกท่าน กระผมจะตั้งใจทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องคู่ครองก็กำลังหาครับ ไม่ทราบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีคู่ครองผมอยู่หรือเปล่า เรื่องที่อยู่ไม่เป็นปัญหา ค่ำไหนนอนนั่นอยู่แล้ว ส่วนเรื่องอาหารการกิน ก็กินได้ทุกอย่างที่คนอื่นกินได้ ยินดีรับใช้พี่ครู น้าครู แม่ครูและพ่อครูทุกท่าน รับกระผมไว้เป็นลูกหลานรับรองไม่ผิดหวังครับ ยิ่งถ้ารับกระผมไว้เป็นเขย..ก็นับว่าเป็นวาสนาของไอ้จังมัน

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอบพระคุณทุกท่านครับ

สวัสดีครับ

พิธีกร …อันดับต่อไปเป็นการสมโภชงานเลี้ยงรับคุณครูจริงจัง รักจริงใจ คุณครูคนใหม่ของเราครับ ท่านใดประสงค์ จะคุย จะดื่ม จะกิน ให้นั่งที่โต๊ะ ท่านที่ประสงค์ จะดิ้น จะเด้ง จะร้องเพลงโชว์ เชิญบนเวที .ท่านใดประสงค์ใดก็ขอเชิญตามประสงค์เลยครับ.

พิธีกร…เรียนเชิญท่านผอ.รักศักดิ์ รักแม่หม้าย ประธานจัดงานครั้งนี้กล่าวปิดงานครับ

ผอ.รักศักดิ์ รักแม่หม้าย………….

เรียน ท่านผ.อ. คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานต้อนรับคุณครูจริงจัง รักจริงใจ คุณครูคนใหม่ขอเราได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็อย่างยิ่ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินขอให้มาก การงานขอให้น้อย และขอให้คณะที่มาส่งคุณครูจริงจัง รักจริงใจ ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณจริงจัง รักจริงใจ ณ บัดนี้ …….สวัสดี

………………………………

ตัวอย่างที่ 3 งานใหญ่

บทพิธีกรงานเลี้ยงส่งข้าราชการครูย้าย

พิธีกรคู่

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที ทำความเคารพท่านผู้ชมพร้อมกัน

พิธีกรชาย…….เรียนท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลกไหล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายตื่นสาย เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันตื่นเช้า สายบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการ ค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหลาหมอ ดวงดี ถนัดดึง ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ครับ ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอของเราโชคร้าย เพราะคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ซึ่งย้ายมาอยู่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ เพียง 2 ปี ได้รับคำสั่งย้ายไปโรงเรียนบ้านวังปลาค้าว อำเภอวังปลาชะโด จังหวัดบึงจรเข้ ท่านผู้อำนวยการได้เรียกประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความมีน้ำใจต่อคุณครูที่ได้รับคำสั่งย้ายจากพวก เราไปเหมือนทุกครั้งที่มีครูย้ายมาหรือย้ายไป

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ประธานจัดงาน ได้ขึ้นมากล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญครับ

ผอ. ดวงดี ถนัดดัน…..

เรียน ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองเต่าคราง คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายดวงดี ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกคน รู้สึกใจหาย ทีต้องสูญเสียคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ซึ่งย้ายมาทำงานอยู่กับพวกเราเพียง 2 ปีเท่านั้น แต่เป็นเวลา 2 ปีที่มีค่าควรแก่การจดจำ เพราะเธอเป็นสุดที่รักของพวกเราทุกคนตลอดมา

ขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ปรมัตถ์ ถนัดดึง เป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานอีกครั้ง ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานสังสรรค์ เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ในครั้งนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและดิ้นตามอัธยาศัยนะครับ

หากการจัดงานเลี้ยงต้อนส่งครั้งนี้ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก นักร้องแก่ ร้องเพลงเก่า สาวหางเครื่องเต้นพอเงิบ ๆ คนเสริบปล่อยให้คอยนาน อาหารไม่อร่อย เป็นต้น ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาจงประความสำเร็จทั้งในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ครั้งนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก สนุกกับงานที่ทำ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ณ บัดนี้

สวัสดีครับ

พิธีกรหญิง …อันดับต่อไปเป็นการมอบของขวัญ ของฝากแก่คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา เรียนเชิญคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาบนเวทีด้วยค่ะ …เรียนท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ปรมัตถ์ ถนัดดึง มอบของขวัญค่ะ ตามด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ดวงดี ถนัดดัน ..ท่านรองผู้อำนวยการ จอบหลอย ถนัดดู และคุณครูทุกท่านไปรับของขวัญที่ท่านเตรียมมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายของขวัญขึ้น ไปมอบให้แก่คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ด้วยตัวเอง ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เตรียมของขวัญของที่ระลึกมาไปรับของ ขวัญของที่ระลึกของท่านจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายของขวัญ นำไปมอบให้คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ได้เลยค่ะ (มอบของขวัญเสร็จแล้วพิธีกรหญิงพูดต่อ) …..และคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ได้เตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอด้วย ….. เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบด้วยค่ะ ….เชิญมอบเลยค่ะ…. ซวด ๆ ด้วยค่ะ… ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย….และเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติแก่ งานครั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผอ.ปรมัตถ์ ถนัดดึง กล่าวสัมโมทนียกถางานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ

ผอ.ปรมัตถ์ ถนัดดึง …….

เรียน ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแสดงความดีใจกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาสมความตั้งใจ และขอแสดงความเสียใจกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง สูญเสียคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ไป ทั้งนี้เพราะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอและคณะครูในโรงเรียนแห่ง นี้ไม่สามารถหาคนหนุ่มที่เหมาะสมมาแต่งงานกับเธอได้ ทั้ง ๆ ที่มีเวลาตั้ง 2 ปี ความจริงถ้าบอกประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหลให้ทราบ จะต้องไม่มีงานเลี้ยงส่งอย่างวันนี้ แต่จะเป็นงานแต่งงานคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา อย่างแน่นอน คุณครูนารีรัตน์ครับ ถ้าไปทำงานในโรงเรียนแห่งใหม่แล้วไม่มีความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลที่ผอ.ปรมัตถ์ ถนัดดึง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ ยินดีต้อนรับเสมอครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาจงประความสำเร็จทั้งในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ครั้งนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก สนุกกับงานที่ทำ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป

สวัสดี

พิธีกรหญิง …เรามีงานสังสรรค์เลี้ยงส่งวันนี้เพราะใครเอ่ย เชิญพบกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ค่ะ

คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา…………….

เรียน ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดิฉันทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอแห่งนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่แนะนำตักเตือนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ท่านผอ.และคณะครูทุกท่านที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ช่วยเหลือดิฉันได้เกือบทุก เรื่อง ยกเว้นเรื่องคู่ครองเรื่องเดียว ท่านให้ดิฉันหาเอง ดิฉันดิฉันพยายามหาอยู่ 2 ปี ก็ยังหาไม่ได้ จึงคิดว่าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปมีหวังได้ขึ้นคานอย่างแน่นอน ต้องขอย้ายไปก่อนที่วันนั้นจะมาถึงค่ะ

ขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหลอีกครั้งที่กรุณามาร่วมงาน เลี้ยงส่งครั้งนี้ ถ้าหากดิฉันไปโรงเรียนแห่งใหม่แล้วยังไม่มีใครยินยอมแต่งงานด้วย จะย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลให้ท่านช่วยเป็นพ่อสื่อค่ะ ท่านอย่าลืมสัญญานะคะ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัด งานเลี้ยงส่งให้ ขอบคุณแขกผู้ผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาร่วมงาน ขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่หยิบยื่นให้ ดิฉันจะจดจำรำลึกถึงคุณความดีที่ได้รับไปตลอดชีวิต หวังว่าวันข้างหน้าคงได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านบ้าง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผอ.ทั้งสอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า ให้หร่อ ให้รวย ให้สวยยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

นาเดินทางพรุ่งนี้เช้า ท่านใดจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนใหม่ของนาบ้าง ขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ส่วนท่านที่ไม่สามารถไปได้ ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ถือว่าได้ส่งนาแล้ว ณ ที่ตรงนี้ค่ะ มีข่าวดีร้ายประการใดส่งข่าวถึงนา บ้างนะคะ

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

พิธีกรชาย………..อันดับต่อไป เป็นการสมโภชงานด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนของเรา ชื่อการแสดงว่า รำเชิญขวัญ ผู้แสดงประกอบด้วย 1……………….2………………..3……………………..4…………………5…………………6……………………… เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับ

(หลังจบการแสดง)

พิธีกรหญิง………..เรียนเชิญตัวแทนชุดการแสดงรับรางวัลจาก คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ด้วยค่ะ

พิธีกรชาย …อันดับต่อไปเป็นการสมโภชงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ครับ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ จนกว่าจะเลิกงานนะครับ ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบเมา เมา พรุ่งนี้หยุดวันเสาร์ต่อด้วยวันอาทิตย์อีก 1 วัน รวมเป็น 2 วัน คืนนี้สนุกได้เต็มที่ครับพี่น้อง

พิธีกร…ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลา เรียนเชิญท่านผอ.ดวงดี ถนัดดัน ประธานจัดงานครั้งนี้กล่าวปิดงานครับ

ผอ.ดวงดี………….

เรียน ท่านผ.อ.ดูดี คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินขอให้มาก ๆ การงานขอให้น้อย ๆ ผู้ที่ประสงค์จะไปส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา พบกันที่หน้าโรงเรียนของเราพรุ่งนี้เช้า เวลา 9.00 น. นะครับ สำหรับวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้ ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงส่งคุณนารีรัตน์ รักบ้านนา ณ บัดนี้ …….สวัสดี

………………………………

ตัวอย่างที่ 4 งานใหญ่

บทพิธีกรงานเลี้ยงรับ-ส่ง ครูย้ายเข้า-ย้ายออก

พิธีกรคู่

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที ทำความเคารพท่านผู้ชม

พิธีกรชาย…….เรียนท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายตื่นสาย เช้าบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันตื่นเช้า สายบางวัน ตำแหน่งครูชำนาญการ ค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหลาหมอ ดวงดี ถนัดดัน ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงรับ-ส่งครูย้ายเข้าและย้ายออกปี 2553 ท่านที่เคารพครับ ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอของเราทั้งโชคร้ายและโชคดีในคราวเดียวกัน โชคร้ายเพราะคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา ส่วนที่โชคดีเพราะมีครูย้ายเข้ามาแทนตำแหน่งของคุณครูนารีรัตน์ ท่านผู้อำนวยการได้เรียกประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงรับคุณครูที่ย้ายเข้ามาและ เลี้ยงส่งคุณครูที่ย้ายไปในคราวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนของเราได้มีโอกาสร่วมกิน ร่วมดื่ม ชนแก้ว ชนขวด ออดอ้อน ออเซาะ ขอโทษ ขออภัย คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ก่อนที่เธอจะจากพวกเราไป และทำความรู้จักคุ้นเคย ให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือ และให้คำแนะนำคุณครูที่มาอยู่ใหม่ เพื่อพัฒนาให้เด็กของเราให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณดูดดื่ม ดีร้อยเท่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ขึ้นมากล่าวความเป็นมาเป็นไปของคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ที่นำมาส่งมอบในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

คุณดูดดื่ม ดีร้อยเท่า…………….

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม ดูดดื่ม ดีร้อยเท่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน ตัวแทนของผู้มาส่งคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอบริหารจัดการ จะให้สอนประจำชั้นหรือประจำวิชาก็สุดแท้แต่จะพิจารณาเห็นสมควร แต่ห้ามนำไปเป็นแม่บ้านโดยเด็ดขาด ไม่งั้นได้เห็นดีกัน ในนามของผู้มาส่งคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ในวันนี้ ขอเล่าประวัติของคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ให้ผู้มาร่วมงานเลี้ยงวันนี้ได้รับฟังโดยสังเขปดังนี้ ชื่อนางสาวดอกรัก นามสกุล ดาวเคียงเดือน สถานภาพโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนรายละเอียดให้ไปถามเอาเอง แต่ขอรับประกันด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คันว่า นางสาวดอกรัก ดาวเคียงเดือน ที่นำมาส่งวันนี้ ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่ลอกไม่ดำ ใช้แล้วไม่ถูกใจยินดีรับคืน นำมาส่งแล้วท่านผอ.ฝังให้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้แตกหน่อมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมือง ต่อไป

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น งานนี้โฆษกเสียงดี ดนตรีไพเราะ อาหารก็อร่อย คนคอยบริการก็สุดยอด ถ้าคนนอนกอดที่บ้านสวยน่ารักได้สักครึ่ง ถึงให้ซักผ้าถุงกุงเกงในทุกวันทุกวันก็ยอม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน วันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เป็นหนุ่มหร่อเท่ห์ เสน่ห์แรง เข้มแข็งทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นสาวสวยสดชื่นทุกคืนทุกวัน เงินเดือนมากขึ้น….. มากขึ้น และ…..มากขึ้น ส่วนการงานน้อยลง….. น้อยลง……และ….น้อยลง

สวัสดีครับ

พิธีกรหญิง…. ขอเรียนเชิญท่านดวงดี ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ประธานจัดงาน ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับครูคนใหม่ ให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ

ผอ.ดวงดี ถนัดดัน…….

เรียน ท่านประธานกลุ่มฯปรมัตถ์ ถนัดดึง ท่านผอ.โรงเรียน ดูดดื่ม ดีร้อยเท่า คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายดวงดี ถนัดดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกคน ขอต้อนรับคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ซึ่งย้ายมาทำงานอยู่กับพวกเราด้วยความยินดียิ่ง คุณครูดอกรักย้ายมาเติมเต็มในส่วนของบุคลากรที่ขาดหายไปในเวลาที่เหมาะเจาะ ที่สุดครับ และขอแสดงความดีใจเป็นอย่างยิ่งกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อจะได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ในวัยชรา เป็นการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณ งานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่งวันนี้จึงเป็นงานที่วิเศษมาก เพราะสมหวังทุกฝ่าย ขอต้อนรับคณะที่มาส่งคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านผอ.ดูดดื่ม ดีร้อยเท่า เป็นห่วงว่ากระผมจะให้คุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน เป็นแม่บ้านหรือเป็นกิ๊กอะไรนั้น ขอให้ท่านผอ.หายห่วงได้เลย เพราะคณะครูที่นี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง แต่ที่อยู่กันอย่างผัวเมียก็มีหลายคู่ มีงานก็แบ่งกันทำ ยามเจ็บไข้หาซื้อยากินเอง ถ้าไข้หนักก็ส่งหมอ ไม่มีเงินก็ขอกัน ถึงวันสิ้นเดือนก็ส่งคืน มาอยู่กับผมเจริญก้าวหน้าทุกคนครับ กล่าวคือ ครูหนุ่มจะได้ภรรยา ส่วนครูสาวจะได้สามี ยิ่งคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือนเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ลอกไม่ดำ อย่างที่ท่านผอ.ดูดดื่ม ดีร้อยเท่า รับประกัน อีกไม่นานคณะที่มาส่งวันนี้จะต้องได้กลับมาที่นี่อีก เพื่อมาร่วมงานแต่งงาน มีเพียงคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา เท่านั้นที่ย้ายจากพวกเราไปโดยยังไม่ได้แต่งงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะท่านอาจารย์รักเดียวใจเดียวกับใครคนหนึ่ง จึงไม่สามารถแบ่งปันใจรักใครได้อีก

ขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ปรมัตถ์ ถนัดดึง เป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้ ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานสังสรรค์ เลี้ยงรับคุณครูคนใหม่และเลี้ยงส่งคุณครูย้ายในครั้งนี้ อย่างอบอุ่นและอิ่มอร่อย ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและดิ้นตามอัธยาศัย

หากการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งครั้งนี้ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีพอเงิบ ๆ สาวเสริบให้คอยนาน อาหารไม่อร่อย พิธีกรฝอยไม่เป็นท่า เป็นต้น ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความเจริญผาสุก สนุกกับงานที่ทำ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้การจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-ส่งครั้งนี้ จุดเริ่มต้นแห่งความรักความคิดถึงผูกพันคุณครูนารีรัตน์ที่ย้ายไปให้ย้าย กลับคืนมา และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความสามัคคี และความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือนและเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ณ บัดนี้

สวัสดีครับ

พิธีกรชาย …อันดับต่อไปเป็นการมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูคนใหม่ เรียนเชิญคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ผู้ย้ายมา และคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ผู้ย้ายไป ขึ้นโชว์บนเวทีด้วยครับ …เรียนเชิญท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ปรมัตถ์ ถนัดดึง มอบช่อดอกไม้แก่คุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน และมอบของขวัญ/ของที่ระลึกแก่คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ด้วยคะ…ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการฯดวงดี ถนัดดัน ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ มอบช่อดอกไม้แก่คุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน และมอบของขวัญ/ของที่ระลึกแก่คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ด้วยครับ …ขอเรียนเชิญเพื่อนครูกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มอบช่อดอกไม้และของขวัญที่เตรียมมาแก่คุณครูทั้งสองท่านด้วยครับ …….ไปรับของขวัญที่ท่านเตรียมมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายของขวัญก่อนะ ครับ…………………………………………………………………………………

พิธีกรหญิง….และเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติ แก่งานครั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผอ.ปรมัตถ์ ถนัดดึง กล่าวสัมโมทนียกถา ด้วยครับ ขอเรียนเชิญค่ะ

ผอ.ปรมัตถ์ ถนัดดึง……………………

เรียน ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแสดงความดีใจกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา โดยยังรักษาความเป็นโสดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมออย่างจริงใจที่ได้คุณ ครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน มาทำงานด้วย และขอแสดงความดีใจกับ คุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ที่ได้มาอยู่ในโรงเรียนที่ใฝ่ฝันอยากจะมา ขอแนะนำว่า โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน นักเรียนก็ไม่ซุกซน ชาวบ้านทุกคนเชื่อฟังคุณครู คณะกรรมการสถานศึกษาใจดีมาก ๆ ผอ.โรงเรียนใจกว้างเป็นแม่น้ำ ประธานกลุ่มใจดีที่สุด ทราบมาว่าคุณครูคนใหม่อายุยังน้อยและยังเป็นโสด จึงขอให้คุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่าน ช่วยกันดูแลรักษา ให้คำแนะนำที่ถูกที่ควรและทะนุถนอมเธอไว้ให้ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อไป ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปดูแลพ่อแม่ผู้นับวันจะแก่เฒ่า นับเป็นความกตัญญูกตเวทีที่พวกเราทุกคนควรเอาเป็นตัวอย่าง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน ผู้ย้ายมา คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ผู้ย้ายไป พร้อมครอบครัว และทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เพลิดเพลินกับงานที่ทำ ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป

สวัสดีครับ

พิธีกรชาย …มีงานสังสรรค์วันนี้เพราะใครคนหนึ่ง เชิญพบกับคุณครูผู้ย้ายมาก่อนนะครับ เรียนเชิญคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน แนะนำตัวครับ

คุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน……

เรียน ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองเต่าคราง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวดอกรัก ดาวเคียงเดือน วุฒิการศึกษา ป.ตรี เอกหมอลำ จาก ม.อุบล บรรจุครั้งแรกที่ ร.ร.ตันหยง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อปี 2551 คะ รู้สึกดีใจ และประทับใจสุด ๆ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากท่านประธานกลุ่มฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ท่านผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงานและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่าน ดิฉันจะพยายามทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และยินดีล่วงหน้าถ้าจะรับดิฉันไว้เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นลูกหลานด้วยค่ะ

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้ง นี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

พิธีกรหญิง … อันดับต่อไป คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา จะมาเล่าความในใจวาทำไมจึงต้องขอย้าย เธอจะเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดก่อนที่เธอจะอำลาจากพวกเราไป เชิญพบกับคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ค่ะ

คุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา……

เรียน ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดิฉันทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอแห่งนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่แนะนำตักเตือนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอแห่งนี้ให้ดิฉันแทบทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน และเรื่องความรัก ให้ไม่ได้เรื่องเดียวคือ…เรื่องคนรัก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่า ให้หาเองจะได้ถูกใจ หาอยู่สองปีแล้วยังไม่ได้ มีแต่พ่อหนุ่มเมียเผลอจะมาหลอกดิฉัน เชอะ ! นารู้ทันหรอกน่า ขืนอยู่ที่นี่ต่อไปมีหวังได้ขึ้นคานอย่างแน่นอน จึงจำเป็นต้องขอย้ายไปก่อนที่วันนั้นจะมาถึง

ขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล ท่าน ผอ.ปรมัตถ์ ถนัดดึง อีกครั้งที่กรุณามาร่วมงานเลี้ยงส่งครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ดวงดี ถนัดดัน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัด งานเลี้ยงส่งให้ และขอบพระคุณแขกผู้ผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาร่วมงาน ขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่ท่านหยิบยื่นให้ ดิฉันจะจารึกคุณความดีที่มอบให้ไว้ในใจไปตลอดชีวิต หวังว่าวันข้างหน้าคงได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านบ้าง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผอ.ทั้งสอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า ให้หร่อ ให้รวย ให้สวย ให้ซิ่ง ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

นาเดินทางพรุ่งนี้เช้า ท่านใดจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนใหม่ของนาบ้าง ขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ส่วนท่านที่ไม่สามารถไปได้ ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ถือว่าได้ส่งนาแล้ว ณ ที่ตรงนี้ค่ะ

ขอบพระคุณทุกท่าน

สวัสดีค่ะ

พิธีกรชาย………..อันดับต่อไป เป็นการสมโภชงานด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนของเรา ชื่อการแสดงว่า รำอวยพร ผู้แสดงประกอบด้วย 1……………….2………………..3……………………..4…………………5…………………6……………………… เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(หลังจบการแสดง)

พิธีกรหญิง………..เรียนเชิญท่านประธานมอบรางวัลผู้แสดงค่ะ และเรียนเชิญตัวแทนชุดการแสดงรับรางวัลด้วยค่ะ

พิธีกรชาย …อันดับต่อไปเป็นการสมโภชงานเลี้ยงรับคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน และส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ของเรา ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ จนกว่าจะเลิกงานนะครับ ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบเมา เมา พรุ่งนี้หยุดวันเสาร์ต่อด้วยวันอาทิตย์อีก 1 วัน คืนนี้สนุกได้เต็มที่ครับ .

พิธีกร…งานสังสรรค์วันนี้ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผอ.ดวงดี ถนัดดัน ประธานจัดงานครั้งนี้กล่าวปิดงานครับ

ผอ.ดวงดี………….

เรียน ท่านผ.อ.ดูดี คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัด นี้งานต้อนรับคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน และงานเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนาได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่งวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยครับ

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้พี่ น้องเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไป และขอให้คณะที่มาส่งคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือนทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี วันพรุ่งนี้พวกเรายังมีภาระกิจต้องไปส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ที่โรงเรียนแห่งใหม่ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปส่งคุณครูนารีรัตน์มาพร้อมกันที่โรงเรียน เวลา 9 โมงเช้านะครับ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานสังสรรค์เลี้ยงรับคุณครูดอกรัก ดาวเคียงเดือน และเลี้ยงส่งคุณครูนารีรัตน์ รักบ้านนา ณ บัดนี้

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by I Love Fat