Friday, October 28, 2011

บทพิธีกรงานศพ(6 ตัวอย่าง)

มีท้ังหมด 6 ตัวอย่าง สำหรับพิธีกรนำไปปรับใช้ในงานฌาปนกิจศพ ถ้าเห็นว่าบทกลอนที่ใช้ยังไม่เหมาะกับงาน ก็ให้ท่านคลิกบทกลอนและผญาไว้อาลัย ซึ่งจะมีบทกลอนและผญาไว้อาลัยให้ท่านเลือกมากมายครับพี่น้อง

……………….

ตัวอย่างที่ 1

……………..

พิธีกร :

นมัสการพระคุณเจ้า กราบเรียน……………………………………และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่านกระผม………………………………………ตำแหน่ง…………………… ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณ พ่อ…………………………………….บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อ………………………… ผู้วายชนม์

ประวัติโดยสังเขป

ชาติกำเนิด คุณพ่อ………………………….. เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนเดียวของคุณแม่………………………. กับคุณพ่อ………………………. คุณพ่อ…………………………… เป็นเด็กกำพร้าพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ เพราะพ่อแม่หย่าร้างกันตั้งแต่ยังไม่เกิด พอคุณพ่อ………………….อายุได้ 4 ขวบคุณแม่……………………….. ก็ได้เสียชีวิตจากไปอีก จึงเป็นกำพร้าทั้งพ่อและแม่ ได้อาศัยอยู่กับน้าชาย และน้าสาว เลี้ยงดูเหมือนลูกสืบมาจนเติบใหญ่

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้าน……………………………. ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นคนที่เรียนเก่ง แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เพราะต้องออกมาช่วยน้าชายและน้าสาวในการประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

ชีวิตการครองเรือน

คุณพ่อ……………………………………. ได้แต่งงานกับนาง………………….. ชาวบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา ว่างจากหน้านาก็ลงไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเงินมาสร้างบ้าน เหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือ

 1. นางสาว………………..เรียนจบชั้น……………….. ปัจจุบันทำงานบริษัท…………………………………….
 2. นาย………………………………. เรียนจบชั้น ……………………………

ประวัติการทำงานเพื่อสังคมชุมชน

-เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่ 2

-ประธานกองทุนเงินล้าน

-อสม.

-กรรมการ อป.พร.

-สมาชิก ช.ร.บ.

-ตัวแทนกรมพัฒนาที่ดินของตำบลเจริญศิลป์ (หมอดินอาสา)

-ประธานศูนย์สาธิตการตลาดของบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2

ประธาน กต.ตร. (คณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

อุปนิสัย

คุณพ่อ………………………………………….. เป็นคนอารมณ์ดี มีน้ำใจ คุยสนุก พูดเพราะ

วางตนเหมาะสม ขยันขันแข็ง รับผิดชอบงานในหน้าที่ เป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และชาวบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่ 2 มาตลอดเวลาระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

วาระสุดท้าย

เมื่อปี พ.ศ. 2537 คุณพ่อ………………………………… เป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลือง และมีอาการเจ็บที่บริเวณชายโครงด้านขวา จึงเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ พบว่าถุงน้ำดีอักเสบจึงไปเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนัครินทรวิโรจน์ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภก์ จนอาการหายเป็นปกติ พออยู่มาได้ 13 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2550 อาการของโรคเก่าได้กลับมากำเริบอีกครั้ง จึงได้ไปเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น พบว่าเป็นโรคมะเร็งตับ จึงพักรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นเวลา 1 เดือน แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้ออกมาพักรักษาพยาบาลที่บ้านตามอัตภาพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 อาการทรุดลงเป็นลำดับ และได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2550 เวลา 13.30 น. สิริอายุได้ 50 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับภรรยา ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณพ่อ……………………………………….. ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณ พ่อ…………………………………………….. ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อ………………………………………………. ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อ……………………………………..ไปสู่สุข คติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณ พ่อ………………………………………………..ไปสู่สุคติใน สัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญครับ(พอครบ 1 นาที พิธีกรเปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับใจ)

แด่คุณพ่อ

ชีวิตพ่อ มีแต่ให้ ไม่รู้จบ

รักเคารพ พ่อด้วยใจ ไม่ห่างหาย

กราบวันทา ศพพ่อ ด้วยอาลัย

ทั้งกายใจ เคารพพ่อ ด้วยผูกพัน

ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูก

เดินทางถูก ถึงที่หมาย ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค มีสุข ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ พันผูก ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้ ไม่มี คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไป

ลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้

ต่างล้วนมี ใจรักมั่น ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล มาส่งให้ พ่อไปดี

ขอกุศล ผลบุญ ลูกเมียสร้าง

โปรดนำทาง ส่งพ่อให้ ไปสุขี

อยู่เป็นสุข บนชั้นฟ้า สุขาวดี

อันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบ

ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยาลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

(พิธีกรพูดต่อ) อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล

ขอเรียนเชิญ คุณ……………………………………………….. คุณ…………………………………………. คุณ……………………………………………….. และ คุณ………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………. คุณ…………………………………………….. คุณ……………………………………………………………………… และคุณ………………………………………………. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับ

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญคุณ…………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณ เจ้า………………………………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณ พ่อ……………………………………………………………….. ไปสู่สุคติด้วยครับ

อันดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณ พ่อ……………………………….ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณ พ่อ…………………………………………………. ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(พิธีกรหรือเจ้าภาพ ) กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อ…………………………………. ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่วัดดอนธาตุวิไลแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ………….. ขอบพระคุณท่าน…………………………………………….ที่มา เป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสุรสิทธิ์ โพธิ์คำ ที่กรุณาบริการรถขนหีบศพพร้อมคนขับ .. ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาและคณะแม่บ้านบ้านทุ่งมน ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มี เกียรติจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

…………………………………………………………………

……………..

ตัวอย่างที่ 2

…………….

พิธีกร :

นมัสการพระคุณเจ้า เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแก ท่านสมาชิกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉันนางพจนี แสงเขียว ลูกสาวคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้รับฉันทานุมัติจากญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ผู้วายชนม์

ประวัติโดยสังเขป

คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2476 ที่บ้านผือ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ คู มารดาชื่อ คำพันธ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน ดังนี้

1.นายคำบรรณ แสงเขียว ผู้เสียชีวิตเบื้องหน้าพวกเราขณะนี้

2. นายสุวรรณ แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

3. นายคำตัน แสงเขียว อดีตกำนันตำบลทุ่งแก มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

4. นายทองจันทร์ แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

5. นางสมบูรณ์ ยรรยง มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

6. นายอุดม แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านหนองไผ่ อำเภอสว่างแดนดิน

7. นายลม แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

8. นางบุญโลม แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

9. นายหนูหล้า แสงเขียว อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

10. นายสง่า แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1

11. นางพิลา ติงยะ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน

12. นางบุญนาง คำแหงพล มีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านตาลเนี้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร 1 พรรษา ที่วัดป่าดอนธาตุวิลัย บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอสว่างแดนดิน

ชีวิตการครองเรือน

สมัยยังหนุ่ม คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว นอกจากทำนาแล้วยังไปรับจ้างเป่าแคนตามงานต่าง ๆ จึงได้พบรักและแต่งงานกับคุณแม่หนูค่าย ปราณีวัด ซึ่งเป็นสาวหมอลำ ชาวบ้านหนองคูใหญ่ อำเภอ

วารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา ต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 7 คน ดังนี้

 1. นายบุญจันทร์ แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 2. นางบัวลี บริสุทธิ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 3. นายนารี แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 4. นายวรรณชัย แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกง ประเทศสิงคะโปร์
 5. นายบุญเตียง แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 6. นางสำเนียง เด่นดวง มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 7. นางพจนี แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกง ประเทศสิงคะโปร์

อุปนิสัย

คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว เป็นคนอารมณ์ดี มีน้ำใจ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพ มีเพื่อนมาก

วาระสุดท้าย

เมื่อเดือนประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว มีอาการเป็นไข้ เจ็บในช่องท้องใต้ราวนมด้านขวา ลูก ๆ จึงพาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง และคลินิกหลายที่ แต่อาการไม่ดีขึ้น คุณหมอบอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ คุณแม่และลูก ๆ จึงพาท่านกลับมารักษาที่บ้านตามคำแนะนำของคุณหมอ กินยาหม้อหมดไป 3 หม้อ อาการทรุดลงเป็นลำดับ และได้สิ้นใจอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 20 นาฬิกา 10 นาที สิริอายุได้ 76 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้น แก่คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง ดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียวไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนหรือนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ (พอครบ 1 นาที พิธีกรเปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับใจ)

แด่……คุณพ่อ

ลูกเจ็ดคน พ่อทนเลี้ยง เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก เป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์ โศกเศร้า พ่อเข้าใจ

อยู่ข้างกาย หลานลูก ด้วยผูกพัน

ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูก

เดินทางถูก ถึงที่หมาย ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค มีสุข ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ พันผูก ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้ ไม่มี คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไป

ลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้

ต่างล้วนมี ใจรักมั่น ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล มาส่งให้ พ่อไปดี

ขอกุศล ผลบุญ คุณพ่อสร้าง

เป็นพลัง ส่งพ่อให้ ไปสุขี

สู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดี

อันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบ

ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

พิธีกร….. อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญคุณพ่อจันทร์มี แสงเขียว ประธานจัดงาน คุณพิจารณ์ มหาพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง ประธานในพิธี และคุณศนิตา สุขปุณพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 3 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ ประนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติด้วยครับ

อันดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณ พ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(ขณะแขกวางดอกไม้จันทน์พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้)

แด่..คุณพ่อของลูก ๆ (ผญา)

ยามแม่เจ็บป่วยไข้ หวังใจ ได้เพิ่งพ่อ

พาหาหมอ ปิ่นปัวให้ อยู่เฝ้าบ่ห่างกาย

ยามเป็นตายายเฒ่า ชรากาลใกล้ฝั่ง

หวังเจ้าเป็นหมู่เพื่อน พาเข้าวัด ไปเฮ็ดบุญ

เฮาได้ลงทุนสร้าง หลักฐานมีบ้านช่อง

มีพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพิ่ม ดังพ่อฝัน

เฮามีบ้านมีรถ มีไฮ่นา ทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปได้สู่หม่อง บ่อายหน้าหมู่เขา

แต่เจ้ามาป่วยไข้ บ่ส่วงหายเป็นตาหน่าย

พาไปปัวสู่หม่อง ที่คนเว้ากล่าวเถิง

เทิงหมอไกลหมอใกล้ พาไปหา ให้เพิ่นซอย

ได้แต่คอยสู่มื้อ บ่หายจ้อย จนจ่อยตาย

ข้อยไห้จนเมื่อยม้อยสะหวอยไปกะหลายเทือ

แต่ต้องอยู่เพื่อลูกเต้าซ่อยเขาให้ใหญ่สูง

มวลป้าลุงญาติพี่น้องเพิ่นกะซ่อยเหลือเฮา

เจ้าอย่าห่วงทางหลังให้ไปดีอย่ามีฮ้อน

ขอกราบวิงวอนไหว้พระรัตนะตรัยให้เพิ่นซอย

กรรมดีทั้งใหญ่น้อยเคยทำไว้ให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้งวิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อขอให้ฮักแพงกัน

ผูกสัมพันธ์กลมเกลียวฮักแพงกันทุกชาติ

สมปรารถนาทุกด้านทั้งเวียกงานการหน้าที่

สุขภาพดีสมมาดมุ่งยืนหมั่นฮอดร้อยปี พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องสู่คน

(พิธีกรหรือเจ้าภาพ) กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพ.คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่วัด…………………………………………แห่งนี้ด้วยความ รักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ………….. ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง คุณพิจารณ์ มหาพร ประธานในพิธี และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คุณศนิตา สุขปุณพันธ์ ที่มาเป็นประธานและร่วมทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอบพระคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้านโคกชัยวาน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์โรงเรียนดอนชัยวิทยา และคณะแม่บ้านบ้านโคกชัยวาน หมู่ หมู่ 4 และหมู่ 9 ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกที่มาร่วม งานตั้งแต่วันแรกจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใด ทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไปทุกท่านทุกคน …เทอญ

สวัสดีครับ

……………………..

ตัวอย่างที่ 3

……………………..

บทพิธีกร

งานศพคุณพ่อแสวง จีนวงศ์

…………………………………………………………………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร ……………..นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน…………………………………….แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่ 7 ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์สวดบังสุกุลและอนุโมทนา(ให้พร)
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้าบังสุกุล และผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญมรรคนายกเป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร …………..อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องนำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร ……………..ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร …………อันดับต่อไปเป็นการอ่านประวัติผู้ตาย งานนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลเจริญศิลป์ นายวรรณชัย แพงพา เป็นผู้นำเรียนประวัติของผู้ตาย ขอเรียนเชิญครับ

นายวรรณชัย …………. นมัสการพระคุณ เจ้า กราบเรียน……………………………………และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่านกระผม นายวรรณชัย แพงพา กำนันตำบลเจริญศิลป์ ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อผู้ใหญ่แสวง จีนวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ที่บ้านหนองยาง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ เหลิน มารดาชื่อทองสา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน ดังนี้

 1. นายจันทร์ลา จีนวงศ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านนาเชือก อำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว
 2. นางหนูแดง จีนวงศ์ มีครอบครัวที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 3. นายแสวง จีนวงศ์ ผู้วายชนม์ขณะนี้
 4. นางแปง บุตรน้อย มีครอบครัวอยู่ที่บ้าโนนคำพัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร
 5. นางแดง จีนวงศ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 6. นายวิไลย จีนวงศ์ มีครอบครัวที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้บวชเป็นสามเณร 2 ปี สอบได้นักธรรมชั้นตรี

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2497 คุณพ่อผู้ใหญ่แสวง จีนวงศ์ พยนต์ ได้ย้ายติดตามบิดามาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ได้แต่งงานกับนางลี จุงไทย ชาวบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา ว่างจากหน้านาก็รับจ้างทำรางน้ำ และตีเหล็ก และบางปีก็ลงไปทำงานรับจ้างเป็นยามที่กรุงเทพมหานครเหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือ

 1. นางระพีพร กิ่งสุวรรณพงษ์ มีครอบครัวและทำงานโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี
 2. นายแสงสว่าง จีนวงศ์ ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

ประวัติการทำงานเพื่อสังคมชุมชน

-เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่ 2 และได้อยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการเมื่อ ปี พ.ศ. 2542

อุปนิสัย

คุณพ่อผู้ใหญ่แสวง จีนวงศ์ เป็นคนอารมณ์ดี มีน้ำใจ คุยสนุก พูดเพราะ วางตนเหมาะสม ขยันขันแข็ง รับผิดชอบงานในหน้าที่ และเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน และชาวบ้านเจริญศิลป์ตลอดมา

ความสามารถพิเศษ

เมื่อครั้งบวชเป็นสามเณรมีชื่อเสียงทางการเทศน์มหาชาติกัณฑ์กุมาร ในงาบุญพระเวสน์ จนญาติโยมหามแห่ไปรับกัณฑ์หลอนเป็นประจำแทบทุกงาน เมื่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้จัดรายการเอิ้นลุกปลุกตื่นทางเสียงตามสายตอนตี 5 ทุกวัน เพื่อปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นนึ่งข้าวใส่บาตรพระตอนเช้า โดยใช้นามแฝงว่า ตู้ขะหรับ จนเป็นที่ติดปากชาวบ้านเรียกชื่อผู้ใหญ่แสวง จีนวงศ์ ว่า ตู้ขะหรับ ตั้งแต่บัดนั้น

วาระสุดท้าย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 น. ได้มีผู้ไปพบศพคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ในป่าด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จึงได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจริญศิลป์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวห้องทุกฝ่ายได้ไปชันสูติพลิกศพแล้วสันนิษฐานว่า คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ น่าจะขี่รถจักรยานพ่วงล้อออกจากบ้านเพื่อไปเก็บฟืนในป่าตรงที่ได้พบศพ หลังจากเก็บฟืนได้เพียงพอแก่ความต้องการแล้ว จึงขึ้นนั่งสตาร์ทรถก็พอดีเป็นลมหน้ามืดตกลงจากอานรถ เพราะสภาพศพมีขาข้างหนึ่งพาดอยู่บนอานรถมอเตอร์ไซด์ และคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ น่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่ 8 ตุลาคาม พ.ศ. 2553 เพราะเย็นวันนั้นหลานสะใภ้ให้การว่าได้นำหมกปลาซิวไปฝาก 1 ถุง โดยห้อยไว้ที่ประตูหน้าบ้าน วันต่อ ๆ มากลับไปดูก็ยังเห็นถุงปลาซิวห้อยอยู่อย่างเดิม แสดงว่าคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ น่าจะเสียชีวิตแล้ว จึงไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลย สิริอายุได้ 67 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณผู้ใหญ่พ่อแสวง จีนวงศ์ ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร …………..เปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับ

แด่…คุณพ่อ

ยามมีกิจ ลูกพึ่งพา คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้ ได้คุณพ่อ เฝ้ารักษา

ยามลำบาก ขัดสน จนเงินตรา

คุณพ่อหา ให้ลูกได้ ไม่ข้ามวัน

พ่อลงหลัก ปักฐาน มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง มากมาย ได้ดั่งฝัน

พ่อได้เป็น ผู้ใหญ่บ้าน มานานวัน

ความใฝ่ฝัน พ่อเป็นจริง ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง กลับกลาย เป็นไม่แน่

คุณพ่อแย่ เจ็บไข้ ไม่สร่างหาย

อุบัติเหตุ เกิดหลายครั้ง ยังไม่ตาย

แต่ร่างกาย พ่อพิการ สุดทานทน

คุณแม่ตาย น้องชาย ตายตามติด

พรหมลิขิต หรือกรรมเก่า ตามให้ผล

พ่อมาตาย กลางป่า ลูกสุดทน

น้ำตาล้น เอ่อไหล ดั่งสายธาร

เหลือเพียงลูก คนเดียว ในโลกกว้าง

สุดอ้างว้าง เดียวดาย ในความฝัน

ต้องกลืนกล้ำ น้ำตา สุดจาบรรณ

เพื่อให้ผ่าน วันโศกเศร้า เดินก้าวไป

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน บุญกุศล

มอบอุทิศ ให้คุณพ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่ สรวงสวรรค์ บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา เสวยสุข เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า สุขาวดี

อันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบ

ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกสาวคนเดียวของพ่อ

พิธีกร…………..ลำดับต่อไปเป็นการอ่านคำไว้อาลัยของชมรม ผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอเรียนเชิญคุณพ่อบุญมี เทวสิทธิ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ครับ

คุณพ่อบุญมี เทวสิทธิ์……..นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อครอบครัวของคุณระพีพร กิ่งสุวรรณพงษ์ ที่ได้สูญเสียคุณพ่อผู้เป็นที่เคารพรักไปอย่างไม่มีวันกลับในครั้งนี้ คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2545 เป็นสมาชิกลำดับที่ 12 ตลอดระยะเวลา 7 ปี 8 เดือนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ด้วย ดีตลอดมา

บัดนี้คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ได้กระทำไว้ ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของ ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนอย่างไม่มีวันลืม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ลูกหลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

จาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์

พิธีกร………. ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………….. คุณ…………………………………………. คุณ……………………………………………….. และคุณ………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………. คุณ…………………………………………….. คุณ……………………………………………………………………… คุณ………………………………………………….. และคุณ………………………………………………. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับ

พิธีกร……….ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญ………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้า…………………………………………………………เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ไปสู่สุคติด้วยครับ

พิธีกร………..ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณ พ่อแสวง จีนวงศ์ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

พิธีกร………….การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ………….. ขอบพระคุณท่าน…………………………………………….ที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ สมาน ศิลาแดง ที่กรุณา ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญ ศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มี เกียรติจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

……………………………..

ตัวอย่างที่ 4

…………………………….

บทพิธีกร

งานศพคุณแม่ไค เคนวงศ์

…………………………………………………………………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร : นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดง แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณแม่ไค เคนวงศ์ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่ 7 ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพ่อผู้ใหญ่แดง เหมาะหมาะ เป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร :

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องของคุณแม่ไค เคนวงศ์ นำผ้าบังสุกุลที่จัดเตรียมไว้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร :

ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร :

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดงและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายทองพันธ์ ศิริหัตถ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณแม่ไค เคนวงศ์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณแม่ไค เคนวงศ์ โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณแม่ไค เคนวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 ที่บ้านหนองหวาย ตำบลตาลเนิ้งอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ ไหล มารดาชื่อ เที่ยง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 7 คน ดังนี้

 1. นางไข่ ชาวศรี เสียชีวิตแล้ว
 2. นายไข ชาวศรี มีครอบครัวอยู่ที่บ้านหนองไผ่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 3. นางไค เคนวงศ์ ผู้วายชนม์
 4. นางไหม ชาวศรี เสียชีวิตแล้ว
 5. นายบุญไทย ชาวศรี มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโนนคำพัฒนา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 6. นายไสว ชาวศรี มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
 7. นายเคน ชาวศรี เสียชีวิตแล้ว

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ.2506 คุณแม่ไค ได้แต่งงานกับคุณพ่อประยงค์ เคนวงศ์ ชาวบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 3 คน คือ

 1. นายเกรียงไกร เคนวงศ์ เสียชีวิตแล้ว
 2. นายจักรพงษ์ เคนวงศ์ ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างบ้าน อยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2
 3. นางอรอนงค์ เคนวงศ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2

ต่อมาได้หย่าร้าง จึงอาศัยอยู่กับลูก ๆ ที่บ้านเจริญศิลป์หมู่ที่ 2 ส่วนคุณพ่อประยงค์ เคนวงศ์ ไปมีครอบครัวใหม่ที่บ้านสร้างฟาก

อุปนิสัย

คุณแม่ไค เคนวงศ์ เป็นคนโอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจ ขยันขันแข็ง และเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ของเพื่อนบ้านตลอดมา

วาระสุดท้าย

คุณแม่ไค เคนวงศ์ เริ่มป่วยด้วยโรคเบาหวาน เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาการดีขึ้น เป็นบางครั้งแย่ลงเป็นบางคราวเหมือนคนเป็นโรคเบาหวานทั่วไป และเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 19.20 น. สิริอายุได้ 63 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณแม่ไค เคนวงศ์ ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณแม่ไค เคนวงศ์ ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณแม่ไค เคนวงศ์ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไค เคนวงศ์ ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไค เคนวงศ์ ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร อ่านบทกลอนต่อไปนี้

แด่…คุณแม่

แม่ลำบาก ตรากตรำ ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น คราใด วิ่งใส่งาน

ดูแลบ้าน เลี้ยงเป็ดไก่ หมูวัวควาย

ครอบครัวเรา มีหลักฐาน มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง ญาติสนิท มิตรสหาย

แสนอบอุ่น แสนสนุก สุขสบาย

แต่สุดท้าย เหลือเพียงฝัน เท่านั้นเอง

คุณแม่ลุก ขึ้นมาใหม่ ไม่ยอมแพ้

พลาดแล้วแก้ ไม่หวั่นไหว ใครข่มเหง

สร้างฐานะ ขึ้นมาใหม่ ด้วยตนเอง

ไม่หวั่นเกรง ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

แต่ความหวัง กลับกลาย เป็นไม่แน่

เพราะคุณแม่ เจ็บไข้ ไม่สร่างหาย

เป็นเบาหวาน กินยาหมอ รอความตาย

จนสุดท้าย ต้องพลัดพราก จากลูกไป

พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ มาส่งแม่ ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน บุญกุศล

อุทิศแด่ คุณแม่ ทุกทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดี

ขอจงสู่ สุคติ ที่ชอบเถิด

ได้ไปเกิด ในภพสุข เกษมศรี

ขอกุศล ผลบุญ คุณความดี

ดลให้มี เป็นได้ ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

(พิธีกรพูดต่อ) อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ

ขอเรียนเชิญคุณพ่อไข ชาวศรี คุณพ่อบุญไทย ชาวศรี คุณพ่อไสว ชาวศรี และคุณจักรพงษ์ เคนวงศ์เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และ

ขอกราบนิมนต์ ครับ

ขอเรียนเชิญคุณพ่อประยงค์ เคนวงศ์, คุณฤาชัย วิไล, คุณสมพร จันทะแก้ว และคุณสุริยันต์ อุทุมพรเป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและ

ขอกราบนิมนต์ ครับ

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดง เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีศพครั้งนี้เป็นผู้พิจารณา ผ้ามหาบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไค เคนวงศ์ ไปสู่สุคติด้วยครับ

อันดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณแม่ไค เคนวงศ์ ไปสู่คติด้วยครับ ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไค เคนวงศ์ ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

ขณะวางดอกไม้จันทน์ พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้

แม่ได้อดทนเลี้ยง /พวกเฮามาจนเติบใหญ่

หนักส่ำใดแม่กะสู่ /บ่มีย้านหวั่นไหว

ยามที่ลูกฮ้องไห่ / แม่เข่าใจ บ่เหินห่าง

อยู่ข่างกายคอยเว้า /ปลอบใจให่ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของแม่นั้น /เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกมีทางไป /ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก / อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า /มีเป็นได้ ดังแม่หวัง

บุญคุณของแม่นั้น / ทะเลหลวง กะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพินว่าก้วง / บ่เคิงเสี่ยวคุณแม่เฮา

คันแม่นเอาท้องฟ้า / แทนกระดาษ ใช้วาดเขียน

เอาภูเขาแทนปากกา / ใหญ่สูง เทียมฟ้า

เอาน้ำเมิดทะเลมาใส่ไว้ / เขียนบรรยาย พระคุณแม่

เขียนแต่น้อยฮอดเถ่า / ยังบ่แล้ว เรื่องพระคุณ

ขอผลบุญแม่เคยสร้าง/ทานมัยลูกเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง / กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่/ แม่ไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง / วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ / ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน/ได้ตอบแทนพระคุณแม่

ได้ดูแลป้องกันให่ /อันตรายหนีห่าง

สุขสำบายสืบสร้าง/มีเป็นได้ดังฝัน แม่เอย

พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณแม่ไค เคนวงศ์ ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ………….. ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดงที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญ ศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มี เกียรติจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

………………………………………………………………..

……………………………..

ตัวอย่างที่ 5

…………………………….

บทพิธีกร

งานศพคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์

…………………………………………………………………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร : นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสมานศิลาแดง แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่ 7 ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพ่อสุบิน สายคำ เป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร :

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องของคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ นำผ้าบังสุกุลที่จัดเตรียมไว้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร :

ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร :

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน …………………………………………………..และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายวิทิต ไชยวงศ์คต ข้าราชการบำนาญครู ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2475 ที่บ้านเหล่าขาว ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ บิดาชื่อ พรม มารดาชื่อ ลอด มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 7 คน ดังนี้

 1. นายท้าว ชัยพันธ์ ผู้เสียชีวิตเบื้องหน้าพวกเราขณะนี้
 2. นางนาง ชัยพันธ์ แต่งงานกับนาย……………………. อยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12
 3. นายทอง ชัยพันธ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12
 4. นางกอง พรหมสากล แต่งงานกับนาย…………………อยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12

การศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบ้านเหล่าขาว ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2497 ขณะที่คุณพ่อท้าว ชัยพันธ์มีอายุได้ 22 ปี ได้ย้ายตามพ่อแม่มาอยู่ทีบ้านเจริญ โดยมีผู้อพยพมาด้วยกัน 9 ครอบครัว เหมารถด้อดมาลงที่บ้านเจริญศิลป์ และได้เข้าจับจองที่ดินสำหรับปลูกบ้านและที่ป่า พากันหักร้างถางพงจนเป็นที่นาผืนใหญ่แบ่งปันกันในหมู่พี่นองในเวลาต่อมา

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2497 คุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ได้แต่งงานกับนางเนียม ชัยสิทธิ์ ซึ่งย้ายติดตามพ่อแม่มาจากบ้านเค็งใหญ่ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 7 คน ดังนี้

 1. นายสถิต พรหมจิตร แต่งงานกับนายสา พรหมจิตร ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12
 2. นางสมจิตร ชัยพันธ์ ประกอบอาชีพทำนา อยู่กับลูก ๆ ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12
 3. นางทองสุข ชัยพันธ์ แต่งงานกับนายสุรสิทธิ์ ศรีสะอาด ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12
 4. นางสาวทองใบ ชัยพันธ์ ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12
 5. นางรัตติกาล สิงห์สอน แต่งงานกับนายกฤษดา สิงห์สอน ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12
 6. นายประยงค์ ชัยพันธ์ ยังไม่มีครอบครัว ปัจจุบันไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน
 7. นายบรรจง ชัยพันธ์ ยังไม่มีครอบครัว ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์หมู่ที่ 12

อุปนิสัย

คุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ เป็นคนโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ขยันขันแข็ง และเป็นที่รักและเคารพนับถือของเพื่อนบ้านตลอดมา

วาระสุดท้าย

คุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ เริ่มมีอาการเจ็บป่วยที่ช่องท้อง เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว อาการดีขึ้นเป็นบางครั้ง เมื่อประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ไปเข้ารับการตรวจรักษาด้วยการฝังเข็มที่บ้านหนองหิ้ง อำเภอเซกา อาการดีขึ้นชั่วคราว ต่อมาลูก ๆ พาไปรักษาที่คลินิกคุณหมออรรณพ อำเภอสว่างแดนดิน คุณหมอบอกว่าตับไม่สวย อาการไม่ดีขึ้น ลูก ๆ จึงพาไปรับการตรวจรักษาที่ศูนย์โรคมะเร็ง จังหวัดอุดรธานี อาการยังเหมือนเดิม ลูก ๆ จึงพาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2553 จึงได้กลับมาพักรักษาที่บ้าน และได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 18.00 น. สิริอายุได้ 78 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ได้ ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร อ่านบทกลอนต่อไปนี้

แด่…คุณพ่อ

พ่อเดินทาง จากอุบล จนมาถึง ถิ่นที่ซึ่ง ฟ้าฝนดี มีบึงหนอง

มีป่าดง กว้างใหญ่ ให้จับจอง มีพี่น้อง ต่างเหล่า ต่างเผ่าพันธุ์

กว่าจะถาง ให้ป่า เป็นนาไร่ กว่าจะได้ มีเป็น เช่นที่ฝัน

มีบ้านเรือน ไร่นา สาระพัน ต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูก เดินทางถูก สุขสมหวัง ดั่งใจหมาย

ได้มีเป็น เช่นที่ฝัน กันทุกราย สุขสบาย ตามที่หวัง ดั่งตั้งใจ

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า กว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยาย ประทับใจ ลูกหลานทั่ว ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้ อุทิศพลี ต้นทุน บุญกุศล

อุทิศแด่ คุณพ่อ ทุกทุกคน โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ขอจงสู่ สุคติ ที่ชอบเถิด ได้ไปเกิด ในภพสุข เกษมศรี

สู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดี อันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

(พิธีกรพูดต่อ) อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ

ชุดที่ 1 ขอเรียน เชิญ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

ชุดที่ 2 ขอเรียน เชิญ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

ชุดที่ 3 ขอเรียน เชิญ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คุณคำเพียง อินทะวงษ์ เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีศพครั้งนี้เป็นผู้พิจารณา ผ้ามหาบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ไปสู่สุคติด้วยครับ

ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ไปสู่คติด้วยครับ ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครั

ขณะวางดอกไม้จันทน์ พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้

พ่อได้อดทนเลี้ยง /พวกเฮามาจนเติบใหญ่

หนักส่ำใดพ่อกะสู่ /บ่มีย้านหวั่นไหว

ยามที่ลูกฮ้องไห่ / พ่อเอาใจ บ่เหินห่าง

อยู่ข่างกายคอยเว้า /ปลอบใจให่ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของพ่อนั้น /เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกมีทางไป /ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก / อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า /มีเป็นได้ ดังพ่อหวัง

บุญคุณของพ่อนั้น / ทะเลหลวง กะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพินว่าก้วง / บ่เคิงเสี่ยวพ่อเฮา

คันแม่นเอาท้องฟ้า / แทนกระดาษใช้วาดเขียน

เอาภูเขาแทนปากกา / ใหญ่สูง เทียมฟ้า

เอาน้ำเมิดทะเลมาใส่ไว้ / เขียนบรรยายพระคุณพ่อ

เขียนแต่น้อยฮอดเถ่า / ยังบ่แล้ว เรื่องพระคุณ

ขอผลบุญพ่อเคยสร้าง/ทานมัยลูกเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง / กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่/ พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง / วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ / ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน/ได้ตอบแทนพระคุณพ่อ

ขอหมู่พาลจงหนีหน่า โรคาภัยให่หนีห่าง

ได้นำหลังพระสังฆเจ้า เดินทางเข้าสู่นิพพาน พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จากลูกเมียและญาติพี่น้องสู่คน

พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อท้าว ชัยพันธ์ ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คุณคำเพียง อินทะวงษ์ ที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอบพระคุณท่านรองนายเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ทั้งสองท่านที่มาช่วยอำนวยความ สะดวกในงาน ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคนที่บริการเรื่องติดตั้งเต้นท์ ไฟฟ้า และเก็บขยะตลอดงาน ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญ ศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มี เกียรติจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

………………………………………………………………..

……………………………..

ตัวอย่างที่ 6

…………………………….

บทพิธีกร

งานศพคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม

…………………………………………………………………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร : นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน……………………………………….. แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่ 7 ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพ่อ……………………………. เป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร :

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องของคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม นำผ้าบังสุกุลที่จัดเตรียมไว้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร :

ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร :

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน ท่าน………………………………. ท่านเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายวิทิต ไชยวงศ์คต ข้าราชการบำนาญครู ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม เกิดเมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2487 ที่บ้านโคกกลาง ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ เลง มารดาชื่อ อ่อนตา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4 คน ดังนี้

 1. นางหนู หันจางสิทธิ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งคำ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว
 2. นางพา สุขกิจ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2
 3. นางสีดา ลาดเริ่ม มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกกลาง ตำบลตาลเนิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 4. นาจันลา ลาดเริ่ม ผู้วายชนม์เบื้องหน้าพวกเราขณะนี้

การศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านเล่าประชานุเคราะห์ ตำบลตำบลตาลเนิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้บวชเรียน 3 พรรษา ที่วัดบ้านโคกกลาง ตำบลตาลเนิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สอบได้นักธรรมชั้นตรี

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ได้แต่งงานกับนางสี บุญขันธ์ ชาวบ้านเล่า และได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเจริญศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2509 ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 4 คน ดังนี้

 1. นายบุญมา ลาดเริ่ม แต่งงานกับนาง………………….. ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านดอนสร้างไพ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 2. นายบุดดี ลาดเริ่ม แต่งงานกับนาง………………….. ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 3. นายพิสมัย ลาดเริ่ม ไปทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ไม่เคยส่งข่าวให้ทางบ้านทร
 4. นางลำไพ ลาดเริ่ม แต่งงานกับนาง………………….. ประกอบอาชีพทำนาอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

อุปนิสัย

คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม เป็นคนโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ขยันขันแข็ง เรียบง่าย เป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานเพื่อนบ้านตลอดมา

วาระสุดท้าย

คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม เป็นนิ่วในไตเคยเข้ารับการผ่าตัดไตที่โรงพยาบาล 2 ครั้ง ครั้งแรกเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพังโคน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2528 และครั้งที่ 2 เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสกลนคร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โรคไตกำเริบมากขึ้น ลูก ๆ จึงพาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 เป็นเวลา 4 คืน ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพียงพอ จึงได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสกลนคร 2 คืน และได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 02.18 น. สิริอายุได้ 67 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดแก่ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร อ่านบทกลอนต่อไปนี้

…………………..

แด่….คุณพ่อ

…………………

สองมือกร้าน ด่างดำ ทำงานหนัก ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝัน

ทั้งตากฝน ทนหนาวร้อน สารพัน ไม่หวาดหวั่น งานหนัก สักเพียงใด

เส้นเอ็นผุด ทั่วกาย ไม่ไหวหวั่น พ่อฝ่าฟัน งานหนัก น่าสงสาร

เพื่อลูกรัก เติบใหญ่ ได้สำราญ เสริมรากฐาน อนาคต สู้หมดใจ

ตักของพ่อ หนุนซบ ช่างอบอุ่น ลูกเคยคุ้น หนุนเล่น เป็นนิสัย

เล่านิทาน ก่อนนอน สอนเตือนใจ ไม่มีใคร เหมือนพ่อเรา เฝ้าติเตือน

หยาดเหงื่อหยด ทั้งชีวิต คิดเพื่อลูก เฝ้าพันผูก ลูกสร้างต่อ ก่อให้เหมือน

ทุกสิ่งอย่าง มีค่าล้ำ พ่อย้ำเตือน หลายปีเดือน ทำเพื่อลูก ด้วยผูกพัน

แต่วันนี้ ลูกตื่น สะอื้นไห้ ไม่มีใคร คอยตักเตือน เหมือนเคยผ่าน

พ่อจากลูก ไปแล้ว ตลอดกาล ทิ้งหลักฐาน ไว้ให้ลูก ได้อาลัย

ขอกุศล ผลบุญ พ่อเคยสร้าง ช่วยส่งทาง สู่สวรรค์ อันสดใส

ความทุกข์ยาก ตรากตรำ อย่ากล้ำกลาย สุขสบาย บนสวรรค์ นิรันเทอญ

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้อง ทุกคน

อันดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอาลัยของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญ ศิลป์….ขอเรียนเชิญคุณพ่อบุญมี เทวสิทธิ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ครับ

คุณพ่อบุญมี เทวสิทธิ์….

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12 ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อครอบครัวคุณแม่สี ลาดเริ่ม ที่ได้สูญเสียคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม หัวหน้าครอบครัวผู้เป็นที่เคารพรักไปอย่างไม่มีวันหวลกลับมาพบเห็นกันอีก ตลอดไป คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงาคม พ.ศ.2547 เป็นสมาชิกลำดับที่ 140 ตลอดระยะเวลา 6 ปี 5 เดือนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ คุณพ่อจันลา ลาดเริ่มได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมด้วยดีตลอดมา เช่นเป็นรองประธานชมรมและเป็นมือกลองของวงกลองยาวผู้สูงอายุที่ตีกลองได้ สนุกสนานครื้นเครงมากที่สุด

บัดนี้คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่คุณพ่อจันลา ลาดเริ่มได้กระทำไว้ ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของภรรยา ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนอย่างไม่มีวันลืม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ภรรยา ลูกหลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

จาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล

ขอเรียนเชิญ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… นำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนอาสนะ ….เรียนเชิญทุกท่านครับ ประนมมือร่วมพิธีฟังพระสงฆ์สวดบังสุกุล แลรับพรครับ

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุ

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………………………………… เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีศพครั้งนี้เป็นผู้พิจารณา ผ้ามหาบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ไปสู่สุคติด้วยครับ

อันดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ไปสู่คติด้วยครับ ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

ขณะวางดอกไม้จันทน์ พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้

พ่อได้อดทนเลี้ยง /ลูกสี่คนจนเติบใหญ่

หนักส่ำใดพ่อกะสู่ /บ่มีย้านหวั่นไหว

ยามที่ลูกฮ้องไห่ / พ่อเอาใจ บ่เหินห่าง

อยู่ข่างกายคอยเว้า /ปลอบใจให่ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของพ่อนั้น /เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกมีทางไป /ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก / อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า /มีเป็นได้ ดังพ่อหวัง

บุญคุณของพ่อนั้น / ทะเลหลวง กะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพินว่าก้วง / บ่เคิงเสี่ยวพ่อเฮา

คันแม่นเอาท้องฟ้า / แทนกระดาษใช้วาดเขียน

เอาภูเขาแทนปากกา / ใหญ่สูง เทียมฟ้า

เอาน้ำเมิดทะเลมาใส่ไว้ / เขียนบรรยายพระคุณพ่อ

เขียนแต่น้อยฮอดเถ่า / ยังบ่แล้ว เรื่องพระคุณ

ขอผลบุญพ่อเคยสร้าง/ทานมัยลูกเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง / กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่/ พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง / วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ / ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน/ได้ตอบแทนพระคุณพ่อ

ขอหมู่พาลจงหนีหน่า โรคาภัยให่หนีห่าง

ได้นำหลังพระสังฆเจ้า เดินทางเข้าสู่นิพพาน พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก เมีย ลูก อ้ายน้องและเสี่ยวสู่คน

พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ………….. ขอบพระคุณ…………………………………………………. ที่กรุณามาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลให้คุณพ่อจันลา ลาดเริ่ม ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญ ศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มี เกียรติจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

5 comments:

Unknown said...

ขออนุญาตนำแนวทางไปปฏิบัติและนำบทกลอนไปใช้ในการอัดคลิป ส่งงานอาจารย์นะคะ
ขอบพระคุณค่ะ

Dexdea Kha said...

ขออนุญาต นำไปใช้เป็นแนวทาง
ขอบคุณครับ

ศศิธร ฤาชา said...

ขออนุญาตินำไปทำงานส่งครูนะคะขอบคุณค่ะ

Nutt Alright said...

ขออนุญาตินำไปปรับใช้นะครับ

Yaowared Sommanakit said...

ขออนุญาตนำไปใช้คะ

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by I Love Fat